Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT | 12.10.2018

ICT 2018 Networking –tapahtuma Wienissä 4.-6. joulukuuta

Euroopan komissio järjestää joulukuussa kolmipäiväisen verkostoitumistapahtuman ICT-alan ammattilaisille Wienissä. Tapahtuma jakautuu kahteen erilliseen ohjelmaan. Ensimmäinen käsittää tapahtuman sidosryhmien järjestämiä temaattisia verkostoitumistilaisuuksia, joiden tarkoitus on edistää osallistujien välistä keskinäistä vuorovaikutusta.

Nämä verkostoitumistilaisuudet pitävät sisällään pääasiassa epämuodollisia ryhmäkeskusteluita ja aivoriihiä, stimuloiden eteenpäin suuntautuvaa ajattelua ja uusia yhteistyökumppanuuksia. Tuoden yhteen monipuolisen kokoonpanon toimijoita, joiden yhteisenä kiinnostuksen kohteena on tietty tutkimuksen, innovaatioiden tai päätöksenteon muoto, nämä tilaisuudet tuottavat erinomaisen tilan löytää uusia innovatiivisia ideoita, käsitteitä ja yhteistyön muotoja.

Toinen tapahtuman erillisohjelma koostuu Face2Face –välitystapahtumista, jotka ovat lyhyitä ennalta sovittuja verkostoitumistapaamisia osallistujien kesken. Tämä ohjelmamuoto toimii erinomaisena alustana tavata oleellisia sidosryhmiä ja muodostaa uusia siteitä potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa – erityisesti Horisontti 2020 –projekteihin. Tapahtuman osallistujatietokannasta on mahdollista etsiä henkilöitä tapaamisia varten.

Lisätietoja:
Tapahtuma
Temaattisten verkostoitumistilaisuuksien ohjelma
Face2Face-ohjelmaan rekisteröinti
Osallistujatietokanta