Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT | 12.10.2018

Digital Innovation Hubs Annual Event 2018 Varsovassa 27.-28. marraskuuta

Komission vuosittain järjestämä Digital Innovation Hubs –tapahtuma pyrkii vahvistamaan digitaali-innovointikeskittymien (DIH) suorituskykyä tukea eurooppalaisia yrityksiä digimuutoksen parissa. Digitaali-innovointikeskittymät ovat osaamiskeskuksia, jotka tarjoavat testausmahdollisuuksia ja osaamista pienyrityksille ja paikallisesti. Vuoden 2018 tapahtuma järjestetään Varsovassa yhteistyönä komission, EU-rahoitteisen I4MS-aloitteen sekä Puolan yrittäjyys- ja teknologiaministeriön innovaatioyksikön toimesta.  Tapahtuma pyrkii keräämään yhteen pienten ja keskisuurten yritysten, start-upien, tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden sekä digitaali-innovointikeskittymien edustajia ja päätöksentekijöitä ympäri Eurooppaa.

Tapahtuma pyrkii tarjoamaan jotain kaikille alan eri toimijoille:

  • Digitaali-innovointikeskittymät tulevat oppimaan, kuinka vahvistaa teknologia-, innovaatio- ja koulutuspalveluita sekä ylläpitää rajat ylittävää yhteistyötä. Niin tapahtuma toimii DIH:lle erinomaisena mahdollisuutena jakaa menestystarinoita ja parhaita käytäntöjä.
  • Alueelliset ja valtiolliset päätöksentekijät pääsevät keskustelemaan erilaisista lähestymistavoista digitaali-innovointikeskittymiin ja kuinka vahvistaa niiden olemassaoloa sekä tulevaisuuden roolia – myös alueilla, jotka ovat aliedustettuina.
  • PK-yritykset saavat tietoa, kuinka erilaiset tukirakenteet ja aloitteet voivat edistää niiden kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä. Niin ikään tapahtumassa on mahdollisuus oppia myymään ideoita ja näin ollen houkuttelemaan sijoittajia ja rahoittajia.
  • Tutkimus- ja teknologiaorganisaatiot tulevat oppimaan muiden kokemusten perusteella, kuinka perustaa toimivia digitaali-innovointikeskittymiä

Tapahtuman avaavat komissaari Mariya Gabriel sekä Puolan yrittäjyys- ja teknologiaministeri Jadwiga Emilewicz.

Lisätietoja:
Tapahtuma
Ohjelma
Rekisteröinti