Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT | 22.5.2018

Haku uuteen EU:n työmarkkinoiden digitaalisen muutoksen vaikutusten korkeantason työryhmään on käynnissä

Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (CONNECT) sekä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto (EMPL) ovat perustaneet korkeantason työryhmän digitaalisen muutoksen vaikutuksista EU:n työmarkkinoilla. Ryhmään etsitään yhdeksää jäsentä, jotka tulevat toimimaan yksityishenkilöinä, itsenäisesti ja yleisen julkisen edun mukaisesti.

Ryhmän pääasiallisena tehtävänä on tehdä analyyseja ja neuvoa komissiota digitaalisen muutoksen vaikutuksista EU:n työmarkkinoilla. Ryhmä tulee myös tutkimaan erilaisia poliittisia ulottuvuuksia, joihin sisältyy:

- Analyyseja muutoksen muodosta ja siitä, miten siitä saadaan sujuva ja ihmiskeskeinen

- Digitalisaation potentiaalisten sosiaalisten vaikutusten tunnistaminen

- Vastausten kehittämistä digitalisaation vaikutusten tuomiin taitovaatimuksiin

- Digitalisaation hallinnan tapojen tutkimista liittyen työntekijälakiin ja työolosuhteisiin

- Tapojen tunnistamista, joilla digitalisaatiota voidaan hyödyntää tekemään työmarkkinoista osallistavammat

- Arviointia digitalisaation vaikutuksista tulonjakoon ja tasa-arvoisuuteen

- Määritellä sosiaaliturvasysteemeille tapoja, joilla voidaan taata korkean tason sosiaalinen suojelu kaikissa työsuhteiden muodoissa

- Vero- ja etuussysteemeihin sopeutumisen arviointia

- Digitalisaation potentiaalisten vaikutusten erittelyä teollisuudenalan ja taloussektorin perusteella.

Työryhmän ensimmäinen neuvoa-antava kokous järjestetään kesäkuussa 2018 ja siitä odotetaan raporttia sekä suosituksia vuoden 2019 alussa. Työryhmän puheenjohtaja nimitetään komission CONNECT ja EMPL -pääosastojen toimesta, mutta muiden yhdeksän jäsenen haku on avoinna 4.6.2018 asti.

Lisätietoja:

Komission artikkeli

Komission asiantuntijaryhmien rekisteri

Haku

Hakulomake

Ohjeet lomakkeen täyttöön