Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE | Torstai 1.12.2016
TAPAHTUMIA

6–7.12.2016| 09:00

Elintarvikealan S3-foorumin aloituskokous järjestetään Firenzessä
Lue lisää


7.12.2016| 09:00

Luovien alojen hanketyöpaja Brysselissä
Lue lisää


12.12.2016| 09:00

Biotalous ja metsien käyttö: webinaari EU:n lainsäädännön ajankohtaisuuksista
Lue lisää


19.1.2016| 09:00


ERRIN-verkoston Going Green in Seventeen -brokerage tapahtuma Brysselissä
Lue lisää


 

EU-politiikka

Euroopan komissio julkaisi odotetun energiapakettinsa – biomassan kestävyyskriteerit Suomelle suotuisia
Euroopan komissio julkaisi eilen 30.11.2016 valtavan energiapakettinsa, johon kuuluu kolme kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttavaa direktiiviehdotusta jotka koskevat energiatehokkuutta, rakennusten energiatehokkuutta sekä uusiutuvia energialähteitä ja kaksi asetusehdotusta jotka koskevat energiaunionin hallintoa ja sähkömarkkinoita. Osana pakettia julkistettiin lisäksi neljä tiedonantoa liittyen ekosuunnitteluun ja ympäristömerkintöihin, puhtaiden energiamuotojen innovaatioihin, älykkäisiin liikennejärjestelmiin ja tavoitteeseen tuottaa puhdasta energiaa eurooppalaisille. Biomassan kestävyyskriteerit ovat odotetusti osa uusiutuvien energialähteiden lainsäädäntöehdotusta. Pelko siitä, että EU säätäisi kestävyyskriteerit, joilla vaikeutettaisiin Suomen biotalouteen liittyviä tavoitteita, ei direktiiviehdotuksessa toteutunut.
Lue lisää

OECD:n pohjoisia harvaanasuttuja alueita koskeva NSPA-tutkimus loppusuoralla
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on valmistellut laajaa tutkimusta Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisimmista maakunnista. Mukana tutkimuksessa oli yhteensä 14 maakuntaa, Suomesta Itä- ja Pohjois-Suomen alue. Alueen maakunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden verkostossa, NSPA:ssa (Northern Sparsely Populated Areas). Tutkimuksen valmistumiseen liittyen OECD järjesti korkeatasoisen Delivering Productivity And Competitiveness For Rural Areas -seminaarin Pariisissa 7.11.2016, jossa käsiteltiin tutkimuksen tuloksia ja politiikkasuosituksia alustavasti. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edustajat olivat seminaarin keskusteluissa edustettuna.
Lue lisää

Komission uuden aloitteen päämääränä tukea start-up- ja kasvuyrityksiä
Komission uudella start-up ja scale-up -yrityksiä koskevalla aloitteella pyritään tukemaan uusia yrittäjiä ja pk-yrityksiä kartoittamalla EU:n jo olemassa olevia liiketoimintaa tukevia mahdollisuuksia sekä laajentamalla tarjontaa esimerkiksi keskittymällä riskipääomasijoituksiin, konkurssilainsäädäntöön ja verotukseen. Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan komissaarin Jyrki Kataisen mukaan aloite tukee start-up-yritysten pysymistä Euroopassa.
Lue lisää

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta

Kolarctic CBC 2014-2020 ensimmäinen hakukierros avautuu tammikuussa
Kolarctic CBC 2014-2020-ohjelman seurantakomitea päätti useista ohjelman avautumiseen ja rahoituksen hakemiseen liittyvistä asioista kokouksessaan Pietarissa 27.10.2016. Ohjelman ensimmäinen hakuaika on 23.1. – 15.3.2016 ja haku on avoin kaikkiin ohjelman teemoihin. Seuraava hakuaika on 11.9.-10.11. 2016.
Lue lisää

ERASMUS+ 2017 -ohjelmaopas julkaistu
Juuri julkaistu ERASMUS+ 2017 -ohjelmaopas sisältää hyödyllistä tietoa ohjelman tulevan vuoden tarjoamista mahdollisuuksista. Opas sisältää tietoa muun muassa ohjelman tukemista toimista sekä erilaisista rahoitus- ja osallistumismahdollisuuksista.
Lue lisää

Pk-yritysten työntekijävaihtoon keskittyvän MobiliseSME-pilottihankkeen lanseeraustilaisuus järjestettiin Brysselissä 9.11.
European Entrepreneurs CEA-PME järjesti keskiviikkona 9.11. Brysselissä MobiliseSME-pilottihankkeen lanseeraustilaisuuden, jossa käsiteltiin pk-yritysten työntekijöiden välisen vaihtokokeilun mahdollisuuksia ja kannattavuutta. Tilaisuudessa painotettiin EU:n vapaan liikkuvuuden tuomia hyötyjä ja rajat ylittävän yhteystyön tärkeyttä. Hanke tukee osaltaan komission laatimaa uutta osaamisohjelmaa Euroopalle.
Lue lisää

The Baltic Sea Blue Growth Survey on nyt käynnistetty - vastaa kyselyyn 2.12.2016 mennessä
Euroopan komission tavoitteena on kehittää kestävää "sinistä kasvua" Itämeren alueella toimeenpanostrategian avulla. The Baltic Sea Blue Growth -kysely käynnistettiin, sillä komissio haluaa koota yksityisten ja julkisten sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia aiheeseen liittyen.
Lue lisää

KUUKAUDEN HANKE

INTERACT -The International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic
INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic)  on ympäristön muutoksen havainnointiin keskittyvä tutkimusinfrastruktuurihanke. Projekti on saanut Horisontti 2020 -ohjelmasta 10 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2016–2020. INTERACT -verkosto on ollut erityisen menestyksekäs, sillä edellisellä FP7-rahoituskaudella (2011–2015) Euroopan komissio valitsi INTERACT -hankkeen yhdeksi tutkimusinfrastruktuurin menestystarinakseen. INTERACT -hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta arktisten alueiden ilmasto - ja ympäristömuutoksen aiheuttamista haasteista. Oulun yliopisto toimii hankkeen partnerina, ja vastaa Transnational Access -työpaketin vetämisestä ja koordinoimisesta.
Lue lisää

AVOIMET EHDOTUSPYYNNÖT JA KILpailut

MAGIC-hanke on avannut tarjouskilpailun aivohalvauksen jälkihoidon kehittämiseen liittyen Lue lisää

Horisontti 2020 innovaatiopalkintokilpailuja avoinna Lue lisää

Avoinna olevat Horisontti 2020 -haut löydät osallistujaportaalista Lue lisää

Julkiset kuulemiset

Julkinen kuuleminen EU:n kolmannen terveysalan toimintaohjelman väliarviointiin liittyen Lue lisää

Julkinen kuuleminen tulevaisuuden internetiin liittyen Lue lisää

Julkinen kuuleminen veden uudelleenkäytön vähimmäislaatuvaatimusten vahvistamisesta EU:ssa Lue lisää

Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) puoliväliarviointi Lue lisää

Komission julkinen kuuleminen Horisontti 2020 -ohjelman väliarvioinnista Lue lisää

Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset löydät täältä

Seuraavan tiedotteen julkaisemme joulukuun lopussa, sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia löydät verkkosivuiltamme.

 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä