Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Nano- ja bioteknologia | 14.10.2016 |

Uusi Horisontti 2020-haku auki teemalla: Tukea KET-bioteknologiahankkeiden vaikutusten kehittämiseksi ja havainnollistamiseksi

Uusi Horisontti 2020 -haku KET-bioteknologiahankkeiden vaikutusten kehittämiseksi on avoinna 20.9.2016-19.1.2017. Haku liittyy mahdollistaviin avainteknologioihin (KET), jotka ovat osa Horisontti 2020-ohjelman teollisuuden johtoaseman pilaria.

Hankkeiden lopputulosten levittäminen ja uudelleenhyödyntäminen ovat keskeisiä toimia toivottujen vaikutusten saavuttamisessa ja varmistamisessa. Hanketulosten käsittelyn ja käytön seuraaminen on tarpeellista, jotta voidaan varmistaa tehokas täytäntöönpano ohjelmatasolla. Hankkeelta toivotaan koordinointitoiminnan osalta aktiivista Horisontti 2020 -bioteknologian projektien ja aiemman ohjelmakauden FP7-projektejien klusterointia.

Hanke voi sisältää muun muassa seuraavia toimia:
- Arvioita viimeaikaisista julkaisuista, kansainvälisistä T&I -ohjelmista ja teknologian kehityksestä
- Työryhmien järjestämistä eri alojen kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kesken uusien KET-bioteknologian prioriteettien ja tutkimustarpeiden tunnistamiseksi
- Tiedon hankkimista liiketoiminnan trendien ja markkinanäkymien tunnistamiseksi niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolellakin ml. asiaankuuluvat analyyttiset sekä julkaisuun liittyvät toimet
- Klusterin toiminnanedistäminen esimerkiksi järjestämällä kansainvälisiä konferensseja ja esittelemällä sen saavutuksia niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Komission mukaan projektin menestyksekäs suorittaminen edellyttää EU:lta noin 700 000-1000 000 euron kontribuutiota, mutta tämä ei sulje pois muita määriä ehdottavien hakujen harkintaa tai valitsemista.

Hankkeen odotetaan muun muassa vauhdittavan teollisuuden KET-bioteknologiahankkeiden tulosten hyödyntämistä ja yhteistyöverkostojen luomista.

Lisätietoja:
Komission sivut
Cluster Collaboration -sivu