Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 18.5.2016

Tukea innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamiseen - ilmaise kiinnostuksesi

Eafip-aloite (European Assistance for Innovation Procurement) edistää innovatiivisten julkisten hankintojen toteuttamista EU:n alueella mm. tarjoamalla asiantuntijatukea ja koulutuksia julkisia hankintoja tekeville organisaatioille.   

Eafip on avannut haun, jolla valitaan vähintään 12 organisaatiota saamaan ilmaista asiantuntijatukea innovatiivisten julkisten hankintojen ja esikaupallisten hankintojen toteuttamiseksi (PCP/PPI-hankinnat). Tämän haun puitteissa tarjolla ei ole rahoitusta vaan ilmaista julkisten hankintojen asiantuntijoiden tukea hankinnan toteuttamiseksi. Neuvonta on maakohtaisten eksperttien antamaa.

Avoimen valintamenettelyn kriteerejä on neljä:

  1. konkreettinen kiinnostus ja mahdollisuus sitoutua PCP/PPI-projektiin sekä liiketaloudellista valmiutta (positiivinen kustannus/hyöty-analyysi, joka puoltaa innovatiivisen hankinnan toteutusta)
  2. potentiaaliset vaikutukset PCP/PPI -hankinnasta
  3. tuettujen hankintojen maantieteellinen kattavuus (tukikohteita mahdollisimman monesta EU-maasta)
  4. aiemman kokemuksen ja esimerkkien määrä innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta hakijan maakohtaisen lainsäädännön piirissä.

Hakemus täytetään verkkosivujen kautta löytyvän kyselyn avulla. Kaikki hakemukset arvioidaan kriteerien perusteella. Euroopan komissio voi pyytää lisätietoja tarvittaessa. Tässä vaiheessa täytettävä lomake on suhteellisen suppea. Kysely on auki 30.6.2016 saakka. 

Projektit, jotka saavat jo EU-rahoitusta hankinnan valmisteluun liittyviin kustannuksiin tai innovaatiohankintoihin (Horisontti 2020 tai ESIF-ohjelmat), eivät voi saada eafip-tukea. Eafip ei anna rahoitusta myöskään hakemusten valmisteluun Horisontti 2020 -hakuihin.

Lisätietoja:

Hakukuulutus

EAFIP

Tietoa EU:n rahoitusmahdollisuuksista innovatiivisiin hankintoihin (PCP & PPI)

Pre-Commercial Procurement

Public Procurement of Innovative Solutions