Jos kuvat eivät näy, lue viesti selaimessasi tästä
UUTISKIRJE | 29.4.2016
TAPAHTUMIA

31.5.2016 | 09:30

ERRINin hankevalmistelutapahtuma 31.5.2016 Brysselissä biotalouteen liittyvistä hauista

Lue lisää


1.6.2016 | 09:00

SMART REGIONS: Investointeja älykkään erikoistumisen prioriteetteihin kasvun ja työpaikkojen luomiseksi - tapahtuma Brysselissä 1.6.2016

Lue lisää


21.6.2016 | 14:00

ERRIN-verkoston terveysteeman työryhmän hankevalmistelutilaisuus Brysselissä 21.6.2016

Lue lisää


 

EU-POLITIIKKA

EU:n yhteistä arktista politiikka koskeva arktinen tiedonanto on julkaistu
Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja Euroopan komissio ovat hyväksyneet ehdotuksen EU:n arktisesta tiedonannosta EU:n yhteiseksi politiikaksi arktisella alueella. Tiedonannolla ohjataan Euroopan unionin toimia arktisella alueella. Euroopan unioni tehostaa alueella jo käynnissä olevia toimiaan ja sitoumuksiaan useilla toimilla, joissa keskitytään etenkin ilmastonmuutoksen torjuntaan, ympäristön suojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kaikilla painopistealoilla kiinnitetään erityistä huomiota tutkimukseen, tieteeseen ja innovointiin. Infrastruktuurihankkeista pääsy Jäämerelle on tiedonannossa erityisen tärkeä.
Lue lisää
   
ESIR-rahasto viitoittaa tietä ajatusmallin muutokselle EU-rahoituksessa?
Euroopan komission EU:n poliittisen strategian keskus (EPSC) järjesti 6. huhtikuuta 2016 Brysselissä korkean tason seminaarin otsikolla "Eurooppa sijoituskohteena". Erityisesti seminaarissa tarkasteltiin Juncker-ohjelman eli EU:n strategisten investointien rahaston (ESIR) käyttöä, minkä tavoitteena on varmistaa 315 miljardin edestä sijoituksia euroalueelle vivuttamalla EU:n budjettia hyödyntämällä esimerkiksi Euroopan investointipankin lainatakauksia. Tästä 315 miljardin tavoitteesta on jo noin 25 % eli 76 miljardia euroa saavutettu. Tilaisuudessa ESIR-rahaston johtaja Wilhelm Molterer korosti ESIR-rahaston roolia suunnannäyttäjänä EU:n uudenlaiselle rahoituspolitiikalle, joka perustuu yhä enemmän lainoihin eikä suoriin hankeavustuksiin. Myös Euroopan investointipankin johtaja Werner Hoeyer yhtyi puheenvuorossaan tähän näkökantaan. Keskustelu EU-rahoituksen tulevaisuuden muodoista käy siis kiivaana ja vastakkain ovat perinteiset hankeavustukset sekä modernimmat, markkinaehtoisemmat rahoitusinstrumentit.
Lue lisää
   
Komission tavoitteena edistää talouskasvua luomalla eurooppalaiset digitaaliset yhteismarkkinat
Yksi Euroopan komission keskeisistä strategiatavoitteista on eurooppalaisten digitaalisten yhteismarkkinoiden luominen. Edistääkseen tätä tavoitetta, komissio on esitellyt suunnitelman, jolla eurooppalaisia pk- ja muita yrityksiä, tutkijoita ja viranomaisia autetaan saamaan täysi hyöty uudesta teknologiasta ja jolla pyritään edistämään kaikkiin teollisuusaloihin liittyvien palveluiden digitalisoitumista. Komissio ehdottaa konkreettisia toimenpiteitä, joilla nopeutetaan yhteisten standardien luomista ensisijaisen tärkeillä aloilla, kuten viidennen sukupolven viestintäverkoissa (5G), kyberturvallisuudessa ja julkisten palveluiden modernisoinnissa. Komissio esimerkiksi perustaa eurooppalaisen pilvipalvelun, jonka tavoitteena on tarjota tutkijoille yhteinen virtuaaliympäristö, jossa voidaan varastoida, hallinnoida ja uudelleenkäyttää valtavia määriä avointa tutkimustietoa.
Lue lisää
   

TUTKIMUS- JA INNOVAATIOTOIMINTA

Uudet Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) -haut avoinna 8. syyskuuta 2016 saakka
Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) järjesti Brysselissä 21. huhtikuuta infopäivän, jossa esiteltiin uudet, vuoden 2016 BBI JU -hankehaut. Hakujen 27 aihetta kattavat laaja-alaisesti eri teemoja jätteiden käsittelystä merenkulkuteknologiaan. Hauissa on yhteensä jaossa jopa 189 miljoonaa euroa rahoitusta eurooppalaisille bioperustaisille teollisuusaloille, tutkijoille ja yrittäjille. Vuoden 2016 haut rohkaisevat yhteistyötä erityisesti perinteiset sektorirajat ylittävissä hankkeissa, koska BBI JU -aloitteen tavoitteena on luoda lisäarvoa tuomalla eri sektoreita ja teollisuudenaloja yhteen. Uutuutena hauissa on myös, että hakemusten ei tarvitse olla linkittyneitä mihinkään tiettyyn arvoketjuun (value chain).
Lue lisää
   
Marie Skłodowska-Curie -toimet tarjoavat nyt mahdollisuuksia kokeneille tutkijoille laajentaa osaamistaan myös yksityisellä sektorilla
Marie Skłodowska-Curie tutkijoiden liikkuvuusrahoitus (Individual Fellowships) -toimien uutuutena vuosille 2016-2017 on vastikään lanseerattu Society and Enterprise -paneeli, jossa osallistuvien tutkijoiden isäntäorganisaatio voi olla ainoastaan ei-akateeminen organisaatio, esimerkiksi yritys, kansalaisjärjestö tai julkishallinnon toimielin. Paneelin tavoitteena on toisaalta edistää tutkijoiden sijoittumista myös muille kuin akateemisille aloille ja toisaalta kasvattaa ei-akateemisten organisaatioiden osallistumista tutkijoiden liikkuvuusrahoitus -ohjelmiin. Haku ohjelmaan on avoinna 14. syyskuuta 2016 saakka.
Lue lisää
   
Komissio julkisti kaksi uutta Smart Specialisation Platformia: teollisuutta ja elintarvikealaa koskien
Teollisuuden uudistamisen ja elintarvikealan älykkään erikoistumisen strategioihin liittyen on julkaistu kaksi uutta yhteistyöverkostoa (ns. platformia). Näiden verkostojen tehtävänä on tuoda yhteen alueita, jotka painottavat näitä teemoja älykkään erikoistumisen strategioissaan. Näille yhteistyöverkostoille haetaan tärkeitä alateemoja kyselyn avulla. Verkostojen toiminta tulee keskittymään näiden alateemojen ympärille. Komissio järjestää kummankin yhteistyöverkoston toiminnasta kiinnostuneille erillisen infopäivän 11. ja 12. toukokuuta Brysselissä.
Lue lisää
   
Culture for cities and regions -aloite avaa haun alueille sekä kaupungeille ryhtyä asiantuntijavalmentajiksi ja -valmennettaviksi
Aloitteen tavoitteena on tunnistaa ja määritellä luovan talouden ja kulttuurin rooleja paikallistalouden kehittämisessä ja kaupunkialueiden uudistamisessa. Aloite on avannut toisen haun, jossa haetaan halukkaita alueita ja kaupunkeja asiantuntijavalmennusohjelmaan. Haku valmennusohjelmaan on auki 20. toukokuuta saakka. Kyseisessä ohjelmassa halukkaat kaupungit/alueet toimivat asiantuntijavalmentajina ja valmennettavina toisille kaupungeille parhaiden käytäntöjen toimeenpanemisessa. Valitut kaupungit ja alueet saavat ympärilleen asiantuntevan tiimin, jonka avulle he toimivat valmentajina muille kaupungeille/alueille.
Lue lisää
   

KUUKAUDEN HANKE

LIFE+ RapuKamu
Rapukamu on Itä-Suomen yliopiston vetämä tiedotus- ja koulutushanke, jonka tarkoituksena on valistaa suomalaisia kotoperäisen, mutta osin uhanalaisen jokiravun (Astacus astacus)  merkityksestä. Samalla tavoitteena on myös lisätä suomalaisten kiinnostusta alkuperäiseen suomalaiseen luontoon, luonnonvarojen säilyttämiseen ja kestävään käyttöön. "On hyvä muistaa, että kaikki riippuu kaikesta. Luonnonvarojen harkittu käyttö ja kotoperäisten lajien suojelu parantaa meidän kaikkien elämänlaatua", toteaa hankkeen koordinaattori Japo Jussila Itä-Suomen yliopistosta.
Lue lisää
   

AVOIMET EHDOTUSPYYNNÖT JA KILPAILUT

Vuoden 2016 Erasmus+ Sport -haku avoinna 12. toukokuuta 2016 saakka Lue lisää
   
Interreg Europen toinen haku avoinna 13. toukokuuta 2016 saakka Lue lisää
   
EU:n terveysohjelma on hyväksytty ja haut avattu vuodelle 2016; viimeinen hakupäivä on 2.6.2016 Lue lisää
   
Haku avoinna 5. kesäkuuta saakka vesialan tutkijoiden liikkuvuusstipendeille Lue lisää
   
Horisontti 2020 SME Innovation Associate -pilotti tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden palkata tutkija yrityskehityksen tueksi, määräaika hakemuksille on 30. kesäkuuta Lue lisää
   
Erasmus+ -ohjelman vuoden 2016 ehdotuspyyntöjä otetaan vastaan - useita hakuaikoja Lue lisää
   
Horisontti 2020 innovaatiopalkintokilpailuja avoinna Lue lisää
   
Avoinna olevat Horisontti 2020 -haut löydät osallistujaportaalista Lue lisää
   

JULKISET KUULEMISET

Ideoita EIP-AGRI-työpajaan liittyen metsien monipuoliseen käyttöön Lue lisää
   
Julkinen kuuleminen start up -yrittäjyyden edistämisestä Euroopassa Lue lisää
   
ERRIN pyytää toimijoita vastaamaan kyselyyn luovien ja design -alojen kehittämiseksi Lue lisää
   
Julkinen kuuleminen Horisontti 2020 "Science with and for Society" -työohjelmasta vuosille 2018–2020 Lue lisää
   
Muut Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset löydät täältä.
   
Seuraavan tiedotteen julkaisemme toukokuun lopussa, sillä välin lisää ajankohtaisia asioita ja uutisia löydät verkkosivuiltamme.
 
Jos et enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, napsauta tästä