Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Vesi | 27.4.2016

Ajankohtaisia vesialan kuulumisia

Water Tech Fest Leeuwardenissa, Alankomaissa 25.5.2016

Yksi Alankomaiden EU-neuvoston puheenjohtajuuskauden teemoista on start-up yrittäjyyden edistäminen. Alankomaat järjestääkin Startup Fest -tapahtumia, jotka keskittyvät talouden eri sektoreihin. Yksi näistä tapahtumista on Water Tech Fest, jonka pääteema on vesiteknologian kehittäminen. Tapahtuma järjestetään 25. toukokuuta Leeuwardenissa, Alankomaissa.

Water Tech Fest tuo yhteen vesialan yrittäjiä, sijoittajia, tutkijoita ja loppukäyttäjiä ja on siten oiva tilaisuus verkostoitumiseen ja ajatusten ja ideoiden vaihtoon alan innovaatioista, kehityksestä ja tulevaisuuden näkemyksistä. Yksi veteen liittyvien innovaatioiden suurimmista ongelmista on veden suhteellisen matala hinta verrattuna muihin luonnonvaroihin. Vesi-investoinneista ei saa suurta tuottoa lyhyellä aikavälillä, mikä tekee sijoittajien houkuttelemisen vaikeaksi. Vesi on kuitenkin elintärkeä luonnonvara ja pitkällä aikavälillä tuotot ovat merkittäviä - ei pelkästään sijoittajille, vaan koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi jäteveden käytöllä on mittava, mutta vielä tällä hetkellä suurilta osin hyödyntämätön, potentiaali kiertotalouden edistämiseksi.

Haku avoinna 5. kesäkuuta saakka vesialan tutkijoiden liikkuvuusstipendeille

Wetsus eli eurooppalainen laadukkaan ja kestävän vesiteknologian keskus koordinoi WaterSEED -projektia, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia vesiteknologian parissa työskenteleville, aloitteleville tutkijoille laajentaa osaamistaan liikkuvuusohjelmien avulla. Erityisesti projektin päämääränä on edistää tutkijoiden verkostoitumista, yrittäjyystaitoja ja tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Wetsus on avannut uuden haun, jossa etsitään vesitieteistä kiinnostuneita tutkijoita, joilla on maisterintutkinto esimerkiksi mikrobiologiassa, kemiassa, bioteknologiassa tai muulla vastaavalla alalla. Projekti on saanut rahoitusta Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelmasta ja parhaille hakijoille myönnetään Marie Skłodowska-Curie -apuraha. Lisätietoa haettavista paikoista löytyy alla olevan linkin kautta. Haku päättyy 5. kesäkuuuta 2016.

Lisätietoja:

Water Tech Fest -tapahtuman nettisivut ja rekisteröityminen

Wetsus -haun nettisivut