Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 30.3.2016

OP-ryhmä välittää eurooppalaista investointirahoitusta suomalaisille pk-yrityksille

Euroopan investointirahasto (EIR) ja OP-ryhmä allekirjoittivat 30.3.2016 ensimmäisen Suomea koskevan takausohjelman, joka hyödyntää Euroopan strategisen investointien rahastoa (ESIR). ESIR-rahoitus on osa EU:n investointiohjelmaa, jolla edistetään kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä. Sopimuksen tavoitteena on edistää ESIR-rahaston käyttöä Suomessa ja nostaa investointien taso Suomessa takaisin talouskriisiä edeltävälle tasolle.

EIR:n ja OP:n allekirjoittama takaus koskee yhteensä 150 miljoonan euron edestä yrityslainoja. Rahoitus on tarkoitettu esimerkiksi uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja nopeasti kasvaville sekä tutkimukseen ja innovaatioihin panostaville yrityksille. Allekirjoitettu sopimus auttaa pk-yrityksiä saamaan riskirahoitusta entistä helpommalla ja halvemmalla. Erityisesti sopimus hyödyttää niitä yrityksiä, joiden on muuten ollut vaikea saada rahoitusta markkinoilta.

OP-ryhmä voi myöntää takauksen alaisia lainoja 180 toimipisteensä kautta Suomessa, mutta myös Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Lainoja myönnetään innovatiivisille pk-yrityksille, joiden henkilömäärä on alle 500. Myönnettävien lainojen määrä vaihtelee 25 000 eurosta 7,5 miljoonaan euroon. Laina-aika on yhdestä kymmeneen vuotta.

Lisätietoa:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

OP-ryhmän tiedote