Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
    Nano- ja bioteknologia | 30.3.2016

Vaikuta vuosien 2018–2020 NMBP-työohjelmaan 2.5.2016 mennessä 

Euroopan komissio aloittaa pian valmistelut Horisontti 2020-ohjelman vuosien 2018–2020 NMBP-työohjelman laatimiseksi (nanoteknologiat, kehittyneet materiaalit, bioteknologia ja kehittynyt valmistaminen sekä prosessointi). Osa uuden työohjelman valmistelua on sidosryhmien ja alan toimijoiden laaja kuuleminen. Komissio haluaa kuulla näkemyksiä siitä, mitkä ovat alan tärkeimmät tutkimusaiheet ja miten alan arvioidaan kehittyvän tulevien vuosien aikana. Kuuleminen on nyt avoinna ja vastauksia voi lähettää sähköpostitse 2. toukokuuta 2016 asti.

Vastauksia pyydetään erityisesti seuraaviin viiteen kysymykseen:

1) Mitkä haasteet NMBP-ohjelmassa ovat sellaisia, jotka vaativat toimia tulevassa työohjelmassa? Vaativatko nämä haasteet integroidun lähestymistavan yhdessä Leadership in Enabling Technologies- ja/tai Yhteiskunnalliset haasteet -ohjelmien kanssa?

2) Mikä on ennakoitu vaikutus? Mitkä innovaationäkökulmat voisivat saavuttaa markkinat seuraavien 5-7 vuoden aikana?

3) Mitkä puutteet (tieteessä ja teknologiassa, innovaatioissa, markkinoilla, rahoituksessa, sääntelyssä jne) ja potentiaaliset murrokset, mukaan lukien julkisen sektorin rooli muutosten vauhdittamisessa, tulisi ottaa huomioon?

4) Mitkä alat voisivat hyötyä horisontaalisten aspektien, kuten yhteiskuntatieteiden, sukupuolentutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön, integraatiosta?

5) Kuinka tuleva NMBP-työohjelma voi mahdollisimman tehokkaasti vaikuttaa myönteisesti orastavaan neljänteen teolliseen vallankumoukseen, missä teknologian kehitys hämärtää rajoja digitaalisen ja fyysisen ympäristön välillä?

Toimijoiden kuulemisen lisäksi työohjelman sisältöön vaikuttavat merkittävästi Advisory Groupin sekä kolmen aiheeseen liittyvien PPP:n näkemykset. Kuulemisen tulokset julkaistaan komission nettisivuilla kesällä 2016.

Lisätietoja:

Konsultaation nettisivut

Komission sähköpostiosoite vastauksille