Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Nano- ja bioteknologia | 9.2.2016

Pyydetään kiinnostuksen ilmaisuja Horisontti 2020-ohjelman biotalouteen liittyvistä tulevista hauista

ERRIN-verkoston biotaloustyöryhmä suunnittelee järjestävänsä brokerage-tilaisuuden vuosien 2016-2017 biotalouteen liittyvistä hauista kiinnostuneille. Tapahtuma on alustavasti suunniteltu pidettäväksi EU:n Vihreän viikon 30.5–3.6.2016 yhteydessä. Tapahtumassa hauista kiinnostuneilla olisi mahdollisuus verkostoitua muiden toimijoiden kanssa ja mahdollisesti kehittää yhteistyöprojekteja yhteisten intressien pohjalta.

Hauista ja tapahtumasta kiinnostuneita pyydetään osoittamaan kiinnostuksensa tiettyyn hakuun täyttämällä ERRINin lomake, jossa on kaikki haut listattuna, ja lähettämällä se ERRINin sihteeristölle sähköpostilla osoitteeseen members@errin.eu viimeistään 19. helmikuuta 2016 mennessä. Tiukka aikataulu johtuu asian kiireellisyydestä, sillä tapahtuman valmistelut on syytä saattaa käyntiin mahdollisimman pian. Kiinnostuksen kirjallinen osoittaminen on ehdottoman tärkeää tapahtuman järjestämisen kannalta, sillä se järjestetään vain, jos tapahtuma kerää tarpeeksi kiinnostusta ja potentiaalisia hakijoita löytyy useita. Tämä siksi, että tapahtuman hyödyllisyys kaikille osapuolille halutaan taata mahdollisimman suureksi.

Lisätietoja:

ERRINin täytettävä lomake

ERRINin sihteeristö

Erityisasiantuntija Sointu Räisänen