Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ulkosuhteet, Venäjä ja arktiset asiat | 25.11.2015

Muistio Arctic Futures Symposium -tapahtumasta

International Polar Foundation kumppaneineen järjesti marraskuun puolivälissä Arctic Futures Symposium -tapahtuman Brysselissä viidettä kertaa. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuultiin arktisten teemojen asiantuntijoita monelta eri sektorilta. Paikalla oli muun muassa Arktisen neuvoston jäsenmaiden suurlähettiläitä (Senior Arctic Official), tutkijoita sekä järjestö- ja yksityissektorin edustajia. Tämän vuoden tapahtuman otsakkeena oli alueellinen kehitys muuttuvalla arktisella alueella (Regional Development In a Changing Arctic). 

Symposiumissa sivuttiin myös EU:n arktista politiikkaa. Komissio valmistelee parhaillaan arktista tiedonantoa, joka julkaistaneen alustavien tietojen mukaan helmikuussa 2016. Tilaisuudessa avauspuheenvuoron pitänyt komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen korosti EU:n haluavan olla aktiivisesti mukana arktisen alueen kehittämisessä. EU:lla on myös tarjota resursseja: Katainen toivoo arktisen alueen toimijoiden hyödyntävän tulevaisuudessa uutta Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR).

Lisätietoja:

Tapahtuman muistio