Vesi

Vuoden 2015 tiedotteet:
14.10.2015 Eurooppalaisen vesialan innovaatiokumppanuuden 3. vuosikonferenssi
17.4.2015 Vesialan innovaatioiden konferenssi 24-26.6. Brysselissä
12.2.2015 Työpaja vesivarojen alueellisesta hallinnasta ja vesiteknologiainnovaatioista 25.3.2015
03.02.2015 Haetaan ideoita Horisontti 2020-ohjelman yhteiskunnallisten haasteiden 2016-2017 työohjelman valmisteluun
 
Vuoden 2014 tiedotteet:
17.12.2014 ERRIN -verkoston vesiaiheisen brokerage -tapahtuman materiaali saatavilla
12.12.2014 Horisontti 2020 Ilmastotoimet, ympäristö, resurssitehokkuus ja raaka-aineet -haasteen haut avoinna
25.11.2014 European Innovation Partnership on Water (EIP Water) -innovaatiokumppanuuden toimintaryhmähaku avoinna
11.04.2014 Eurooppalaisen vesialan innovaatiokumppanuuden toimintaryhmä etsii demonstraatiokumppaneita