Tutkimus, kehitys ja innovointi

Vuoden 2019 tiedotteet
15.03.2019 Komissio julkaisi raportin eurooppalaisen tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuudesta
25.02.2019 Bio-Based Industries –haun infopäivä järjestetään 12.04.2019 Brysselissä