Raaka-aineet

Vuoden 2020 tiedotteet
8.5.2020  Työpaja verkossa raaka-ainesektorin rahoituksesta: Kuinka alueet voivat hyödyntää EU:n julkisia kannustimia?
3.2.2020 Komissio on julkaissut uuden verkkoportaalin tukemaan yritysten vastuullisia raaka-aine hankintoja