Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat| 30.1.2014 |

Luova Eurooppa-ohjelman infotilaisuus järjestettiin 21.1.


ERRIN-verkoston (European regions research and Innovation Network) Design and Creativity -työryhmä järjesti 21. tammikuuta Brysselissä kulttuuri-, audiovisuaali- ja luoville aloille omistetun Luova Eurooppa -ohjelman informaatio- ja hankesuunnittelutilaisuuden. Tilaisuudessa esiteltiin Luova Eurooppa- ja Horisontti 2020 -ohjelmien rahoitusmahdollisuudet alojen toimijoille. Iltapäivän osiossa keskityttiin ERRIN-alueilta kerättyihin 16 konkreettiseen hankeideaan, joiden suunnitelmissa on ohjelman hakuihin osallistuminen ja jotka etsivät konsortioihinsa vielä kumppaneita.

Uusi Luova Eurooppa -ohjelma pitää sisällään erilliset aiemmalta EU-ohjelmakaudelta tutut Kulttuuri- ja Media-ohjelmat. Yhteisen katto-ohjelman on kuitenkin tarkoitus selkeyttää ohjelman tavoitteita. Ohjelman toimien on tarkoitus täydentää kulttuuri- ja luovien alojen kansallista rahoitusta ja tukea kansainvälistä yhteistyötä edistäviä hankkeita.

Linkit tilaisuuden esityksiin löytyvät alla olevan muistion lopusta.

Lisätietoa:
Tilaisuuden muistio
Erityisasiantuntija Janika Luukinen