Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
MATKAILUTIEDOTE 3/2013 | 28.5.2013 | 10:50

Kestävän matkailun ehdotuspyyntö auki hankekonsortioille

Kestävää matkailua kehittävät ylikansalliset hankekonsortiot voivat tehdä hanke-ehdotuksia komissiolle. Tavoitteena on tukea kestävää teemamatkailua ja rajat ylittävää yhteistyötä sekä pienyritysten ja paikallishallinnon osallistumista.

Hanke-ehdotuksen tulee täyttää tietyt ehdot. Ylikansallinen teemamatkailun tuote voi olla kohde, nähtävyys tai palvelu ja se voi olla esimerkiksi reitti, joka kulkee useamman valtion alueella. Se voi perustua fyysiseen tai käsitteelliseen yhteyteen. Matkailutuotteen tulee olla kestävää matkailua.

Lisäksi:
1. Matkailutuotteen tulee sijaita tai sitä kehitetään vähintään neljässä maassa. Hanke-ehdotukselle on eduksi, jos mukana on enemmän kuin neljä maata.
2. Tuotteen tulee liittyä tiettyyn teemaan.
3. Tuotetta on suunniteltu ja kehitelty jo jonkin verran, sillä tarkoituksena on tukea tuotteen tuloa markkinoille.
4. Matkailutuotteella tulee olla potentiaalia esimerkiksi kasvattaa matkailijoiden määrää ja hyödyttää paikallistaloutta kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti.

Hanke-ehdotusten tulee keskittyä konkreettiseen ylikansalliseen teemamatkailun tuotteeseen. Tuote liittyy johonkin matkailutyyppiin, esimerkiksi: kulttuuri, pyöräily, ekologisuus, terveys ja hyvinvointi, luonto, historia, pyhiinvaellus, maatalous, teollinen perintö jne.

Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 1 500 000 euroa ja EU-tuki yhdelle hankkeelle on korkeintaan 250 000 euroa. Ehdotuspyyntö kuuluu Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP). Haku päättyy 3. heinäkuuta klo 17 Brysselin aikaa.

Lisätietoja:
Ehdotuspyyntö