Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 18.7.2014

BSR Innovation Express 2014 -innovaatiohaku

Itämeren alueen viranomaiset ja ministeriöt ovat avanneet BSR Innovation Express 2014 -innovaatiohaun. Osana BSR Stars -ohjelmaa tämän haun tavoitteena on vahvistaa Itämeren alueen innovaatiokeskittymien ja pk-yritysverkostojen kansainvälistymistä ja keskinäistä verkottumista.

Innovation Express -haulla tuetaan pk-yritysten ja yritysverkostojen kansainvälistymiseen tähtääviä valmisteluhankkeita. Valmisteluhankkeilla voidaan tähdätä muun muassa EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien, kuten Horisontti 2020:n, rahoitushakuihin.

Klusteriorganisaatioita, yritysverkostoja, tutkimus- ja innovaatiokeskittymiä sekä muita alueellisia ja kansallisia yhteistyöverkostoja rohkaistaan hakemaan Innovation Express 2014 -tukea hankevalmisteluun. Haussa hyväksytyt suomalaiset projektit voivat saada 20 000 - 40 000 euroa valtionavustusta 6-10 kuukauden ajaksi.

Lisätietoa:
Ohjelman kotisivut
Ohjeita suomalaisille hakijoille