Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Kulttuuri ja luovat alat| 05.08.2014

Luova Eurooppa -ohjelman haku kulttuurin yhteistyöhankkeille

Luova Eurooppa Kulttuurin alaohjelmassa on avattu haku, jonka kautta eurooppalaiset luovien ja kulttuurialojen organisaatiot voivat hakea rahoitusta yhteistyöhankkeilleen. Kulttuurin alaohjelman painotuksia ovat alan toimijoiden osaamisen kehittäminen, taiteilijoiden ja teosten rajat ylittävä liikkuvuus, yleisötyö ja uusien yleisöjen tavoittaminen sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tukea on mahdollista hakea kahden kokoluokan hankkeille:

- Pienet yhteistyöhankkeet (Smaller scale cooperation projects) ovat tarkoitettu hankekonsortioille, joissa on vähintään kolme kumppania kolmesta eri Luova Eurooppa -ohjelmamaasta. Pienissä hankkeissa EU:n rahoitusosuus on enintään 60 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista 200 000 euroon saakka.

- Suuret yhteistyöhankkeet (Larger scale cooperation projects) ovat puolestaan hankekonsortioille, joissa on vähintään kuusi kumppania kuudesta eri ohjelmamaasta. EU-rahoitusosuus on enintään 50 % hyväksyttävistä kuluista maksimissaan 2 miljoonaan euroon saakka.

Hankkeiden kesto voi olla pisimmillään 48 kuukautta. Hakuaika vuoden 2015 hankkeille päättyy 1. lokakuuta 2014.

Luova Eurooppa -ohjelman hallinnoinnista, hakukierrosten järjestämisestä ja hankkeiden valinnoista vastaa EACEA-toimeenpanovirasto (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency). Suomessa Kulttuurin alaohjelman kansallisena yhteyspisteenä toimii CIMO, joka neuvoo hakuun liittyvissä kysymyksissä. CIMO järjestää hausta kiinnostuneille suomalaisille luovien ja kulttuurialan toimijoille 3. ja 10. syyskuuta hakemustyöpajat, joissa käydään läpi ohjelman sisältöä ja hakuprosessia.

Lisätietoa:
Hakuohjeet ja -materiaalit toimeenpanovirasto EACEA:n sivuilla
CIMO:n hakemustyöpajat 3. ja 10.9.2014
Erityisasiantuntija Janika Luukinen