EU:n institutionaaliset prioriteetit vuodelle 2018 ja EU budjetin tulevaisuus

22.01.2018

Institutionaaliset prioriteetit

Vuoden ensimmäisessä kokouksessaan EU-komission kollegio keskusteli vuoden 2018 prioriteeteista, joihin kuuluvat talous- ja rahaliiton uudistaminen, EU:n ulkorajojen vahvistaminen, EU:n turvapaikkajärjestelmän tarkistaminen, Schengeniin paluu, digitaalisten sisämarkkinoiden viimeistely sekä EU:n ja Länsi-Balkanin suhteiden lähentyminen.  

Tänä vuonna Komission tarkoituksena on keskittyä erityisesti reiluuteen, varmistaa että Eurooppa pystyy vastaamaan tilanteisiin yhä nopeammin ja päättäväisemmin, käyttää yhteisiä sopimuksia mahdollisimman tehokkaasti ja varmistaa, että Eurooppa on ensimmäisenä tarttumassa uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Samaan aikaan Komission menettelytapoja arvioidaan Presidentti Junckerin marraskuussa perustamassa työryhmässä. Työryhmä muodostuu EU parlamentin, alueiden komitean ja kansallisten parlamenttien jäsenistä ja sen tarkoituksena on tehdä ehdotuksia siitä, miten toissijaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita voitaisiin soveltaa parhaiten, identifioida politiikan aloja, joissa työtä voitaisiin takaisin ohjata tai pysyvästi palauttaa jäsenmaihin sekä miten alueellisia ja paikallisia auktoriteetteja voitaisiin paremmin ottaa mukaan EU-politiikan suunniteluun ja toimeenpanoon.

 

EU-budjetti vuoden 2020 jälkeen

Komissio keskusteli myös seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä (MFF), josta se antaa ehdotuksensa toukokuussa 2018. Viime syyskuussa pitämässään puheessa Presidentti Juncker puhui unionin tilasta ja korosti, että EU tarvitsee budjetin, joka vastaa sen tavoitteita ja joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Monivuotinen rahoituskehys määrittelee kuinka paljon EU voi maksimissaan käyttää eri politiikan alueilla. Jokaisen vuosibudjetin tulee noudattaa monivuotista rahoituskehystä. Nykyinen rahoituskehys kattaa vuodet 2014-2020.

EU-kansalaisilla on nyt myös mahdollisuus vaikuttaa EU:n yhteiseen tulevaisuuteen antamalla mielipiteensä siitä, miten hyvin tämän hetkiset EU-säädökset ja –ohjelmat toimivat ja miten niitä voitaisiin edelleen parantaa. Julkiset kuulemiset ovat auki 10.1.-8.3.2018 välisen ajan ja niiden tulosten on tarkoitus toimia pohjana ehdotuksille, joita komissio tekee rahoituskehyksestä toukokuussa.   


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012