EU:n seuraavassa puiteohjelmassa kurkotellaan kohti kuuta?

03.10.2017

Science Businessin hiljattain järjestämässä konferenssissa visioitiin, että yhdeksännen tutkimuksen puiteohjelman (FP9) keskiössä olisi kymmenen niin sanottua "kuurakettihanketta", joiden tarkoituksena olisi herättää kansalaisten kiinnostus EU:n tutkimusohjelmia kohtaan ja inspiroida tutkijoita kehittelemään entistä kunnianhimoisempia tutkimusideoita. Komissio käynnistää pian yleisen konsultaation seuraavien pitkälle tähtäävien tutkimushankkeiden etsimiseksi.

Idea "kuurakettihankkeista" pohjautuu Yhdysvaltojen presidentin John F. Kennedyn vuonna 1961 pitämään puheeseen, jossa hän innosti tutkijoita kehittämään avaruusraketin Kuuhun. Kahdeksan vuotta puheen jälkeen aluksi utopistiselta tuntunut Kennedyn idea toteutettiin. Tutkimuskomissaari Carlos Moedas haluaa hyödyntää niin sanotun kuurakettihankkeen käsitettä metaforana vuonna 2021 käynnistyvälle yhdeksännelle tutkimuksen puiteohjelmalle.

Kuurakettihankkeiden ideointi on saanut lupaavan lähtölaukauksen eri keskustelutilaisuuksista, joissa tutkijat ovat esittäneet tutkimustavoitteitaan mm. hoitomuodon kehittämiseksi dementiaa vastaan, ylipainoisuuden vähentämiseksi ja digitaalisen verkon ulottamiseksi meriin. Lisäksi entinen kauppakomissaari Pascal Lamy esitteli raportissaan FP9-puiteohjelman muita mahdollisia tutkimustavoitteita: muoviroskista vapaan Euroopan tavoittelemisen, hiilettömän teräksen tuotannon käynnistämisen ja aivotoiminnan kokonaisuuden ymmärtämisen vuoteen 2030 mennessä, sekä syöpäpotilaiden paremman selviytymisasteen takaamisen vuoteen 2034 mennessä.

Yhdeksi EU:n tutkimuksen tulevista kuurakettihankkeista on ehdotettu tutkimusta dementian diagnosoinnin nopeuttamiseksi ja sen etenemisen hidastamiseksi. Mikäli dementian oireiden ilmaantumista saataisiin viivytettyä edes viidellä vuodella, niin potilaalle taudista aiheutuva kärsimys vähenisi ja hoidon kustannukset voitaisiin saada jopa puolitettua. Idean esille nostanut Michael Arthur Lontoon University Collegesta tosin vertaa kyseistä tutkimustavoitetta Kuuhun matkaamisen sijasta lennoksi Marsiin sen kunnianhimoisuuden vuoksi. Karin Dahlman-Wright Karoliinisesta instituutista ehdotti tutkimushankkeeksi ylipainoisuuden vähentämistä Euroopassa 90 prosentilla. Tutkimukset ovat osoittaneet etenkin nuorten ylipainoisuuden lisääntyneen voimakkaasti eri puolilla Eurooppaa, ja kasvattaneen samalla riskiä eri sairauksien, kuten diabeteksen ja joidenkin syöpätyyppien yleistymiselle. Lisandro Benedetti-Cecchi Pisan yliopistosta esitti puolestaan idean verkkoyhteyksien ja etenkin Wi-Fi-verkon laajentamisesta merille esimerkiksi valokuituyhteyksien, kuparikaapelien tai robottien avulla. Tutkijan mukaan kattavamman merikartan luominen ja merten tarkempi tutkiminen tulee varmasti olemaan hyödyllistä tulevaisuuden kannalta.

 

Lisätietoja:

Science|Business -verkkosivuilla


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012