Älykäs erikoistuminen: komission odotettu tiedonanto ja kaksi pilottitoimea julkistettu

21.07.2017

EU:n aluepolitiikan varojen käyttöä kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2020 ohjaavat alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat ovat nousseet entistä näkyvämmäksi osaksi EU:n politiikkaa. Osana EU:n tulevaisuutta pohtivaa ’valkoinen kirja’ -prosessia komissio julkaisi aiemmin tänä vuonna pohdinta-asiakirjan globalisaation hallinnasta, jossa pohdittiin eri tapoja, joilla Eurooppa voi hyötyä globalisaatiosta eikä jäädä tappiolle maailmanlaajuisessa kilpailussa.

Älykäs erikoistuminen, eli alueiden yritystoiminnan strateginen kehittäminen ja uudistaminen erityisten alueellisten vahvuuksien ympärille, on nostettu keskeiseksi osaksi EU:n vastausta globalisaatioon. Tämä käy ilmi 18.7. julkistetussa komission tiedonannossa älykkäästä erikoistumisesta. Komissio on todennut tiedonannon toimivan syötteenä seuraavan 2020-jälkeisen rahoituskehyksen valmistelussa. Itä- ja pohjoissuomalaisittain ilahduttavaa on myös se, että yksi tiedonantoon nostetuista esimerkeistä on Lappi.

Tiedonanto painottaa älykkään erikoistumisen myötä jo saavutetun merkittäviä parannuksia alueiden talouden ja innovaatiojärjestelmien uudistamiseksi, mutta painottaa kuitenkin parannuksille olevan erityistä tarvetta neljällä eri alalla. Tiedonannossa esitellään nämä neljä haastetta ja niihin liittyvät EU:n toimet, joista suurin osa on jo olemassa olevia instrumentteja. Haasteiden 2. ja 3. ratkaisemiseksi toteutetaan kuitenkin uudet pilottitoimet.

1.       Alueellisten innovaatio- ja koulutusjärjestelmien uudistamisen on jatkuttava

2.       Aluerajat ylittävien innovatiivisten investointien on lisäännyttävä

3.       Jälkeenjääneiden ja teollisessa murroksessa olevien alueiden TKI-potentiaalia on kasvatettava

4.       Eri EU-ohjelmien yhteisvaikutuksia on tehostettava

Komission nykyinen aluerahoitus on tutkimuksen ja kehityksen osalta pitkälti käytettävä alueiden älykkään erikoistumisen strategioiden mukaisesti ja strategioiden toimeenpanoa tuetaan monin komission toimin mm. niin kutsutun Smart Specialisation Platformin puitteissa.  Tiedonannon yhteydessä julkistettiin kaksi uutta pilottitoimea, joilla edistetään älykkään erikoistumisen toimeenpanoa seuraavasti:

1)      Räätälöity tuki teollisuuden muutosprosessin kourissa olevien alueiden erityisiä haasteita varten

2)      EU:n varoista tuettavat alueiden väliset innovaatiokumppanuudet

Pilottitoimiin haetaan kiinnostuneita alueita avoimella haulla syyskuussa 2017. Lisätietoja alla olevien linkkien kautta.

 

Lisätietoja:

Älykäs erikoistuminen tietoisku

EU:n tulevaisuutta pohtiva valkoinen kirja –prosessi

Tiedonanto älykkäästä erikoistumisesta

Lisätietoa syksyn pilottitoimista (EU-toimiston tiedote)


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012