EU:n TKI-politiikka kerää tukea budjettiväännön alla

04.07.2017

Heinäkuussa on kuultu kiinnostavia puheenvuoroja EU:n TKI-politiikan tulevaisuuden suunnasta vuoden 2020-jälkeiselle kaudelle. Yksi keskeisimmistä oli 3.7 julkistettu entisen Maailman kauppajärjestön WTO:n Pascal Lamyn vetämän korkean tason TKI-politiikan visiota pohtineen työryhmän raportti, joka on nimeltään LAB-FAB-APP: Investing in the Europan Future We Want.

Raportin keskeisin suositus oli, että EU:n on jatkossakin investoitava tutkimukseen ja innovaatioihin ja että näiden investointien vaikutus on maksimoitava. Ryhmä painotti, että pitkällä aikavälillä tieteemme suorituskyky tulee määrittämään Euroopan paikan maailmassa. Työryhmä peräänkuulutti vähintään 120:tä miljardia euroa investoitavaksi Horisontti 2020 -ohjelman seuraajaan, mikä tarkoittaisi karkeasti 50 prosentin kasvua nykyiseen verrattuna.

Budjettia kasvattamalla ryhmä haluaisi taata hakemuksille 15-20 % läpimenomahdollisuudet ja sen, että vähintään 30% erinomaiseksi arvioiduista hankkeista rahoitettaisiin. Lisäksi ryhmä peräänkuulutti kansallisten panosten lisäämisen tärkeyttä, koska tutkimuksen puiteohjelman rahoitus ei luonteeltaan sovellu kansallisen rahoituksen korvaajaksi. Lisärahoitusta ohjelman sisällä ehdotettiin erityisesti ERC:lle ja Marie Curie -osioille.

Tutkimuskomissaari Moedas totesi kannattavansa raportin suuria linjoja, erityisesti sen suosittelemia Euroopan innovaationeuvoston perustamista ja missiolähtöisen tutkimuksen keskeistä asemaa, mutta pidättäytyi allekirjoittamasta raportin koko sisältöä. Ryhmä teki 11 konkreettista suositusta EU:n TKI-politiikan uudistamiseksi, jotka olivat osittain radikaaleja ja joissa otettiin kantaa mm. seuraaviin polttaviin EU-tason kysymyksiin.

Rahoituksen yksinkertaistamisesta ja joustavoittamisesta ryhmä suositteli hyvin monipuolisesti. Byrokratiaa ja tilintarkastusmentaliteettia pitäisi karsia ja eri rahoitusmuotoja (esim. lump sum tai yhdistelyt lainoihin) pitäisi joustavammin voida yhdistellä projektin tarpeiden mukaan. Lamyn mukaan kolmasosa instrumenteista pitäisi lopettaa, jotta rahoitusmahdollisuudet olisivat helpommin ymmärrettäviä. Suurille projekteille ehdotettiin väliarviointia ja parempia mahdollisuuksia muuttaa projektin suuntaa sen edetessä. Työryhmä myös ehdotti, että epäonnistuneet projekti pitäisi keskeyttää joustavammin.

Koheesio- ja maatalouspolitiikan rahoitus pitäisi Lamyn mukaan osoittaa merkittävältä osin TKI-toimiin. Raportin mukaan älykkään erikoistumisen strategiat tarjoavat hyvän perustan tähän. Hieman kiistanalaisemmin raportti ehdotti, että Horisontti 2020 -ohjelman seuraajan pitäisi jatkossa asettaa agenda rakennerahastoinvestoinneille. Koheesiopolitiikka nähtiin raportissa ’TKI-puiteohjelmana alueellisin korvamerkinnöin’.

Puolustustutkimuksen asema tulevassa EU:n rahoituskehyksessä. Komissio on linjannut, että puolustustutkimukseen panostetaan, mutta on epäselvää, tuleeko puolustusalan tutkimus osaksi tulevaa tutkimuksen puiteohjelmaa, vai pidetäänkö se erillisenä ohjelmana. Lamyn ryhmä toivoi puolustuksen erottamista muusta puiteohjelmasta. Panostukset puolustukseen eivät saisi syödä rahoitusta muulta TKI-toiminnalta.

Brexitin osalta työryhmä suositteli hyvän suhteen luomista Britanniaan EU-eron jälkeen. TKI-yhteistyö brittien ja EU:n välillä nähtiin win-win-tilanteena.

EU:n merkkihenkilöitä ilmoittautuu TKI-politiikan tukijoukkoihin

Myös useammalta muulta merkittävältä taholta on kuultu vaatimuksia EU:n TKI-politiikan kasvattamiseksi, mm. Euroopan parlamentti ehdotti raportissaan EU:n seuraavan TKI-puiteohjelman volyymin merkittävää nostoa 120 miljardiin euroon, mitä myös komission varapuheenjohtaja Katainen piti hyvänä arviona kuun vaihteessa käyttämässään puheenvuorossa ScienceBusiness-verkoston konferenssissa.Myös EU:n vahva saksalainen budjettikomissaari Oettinger on todennut heinäkuussa, että jos hän voisi valita minkä EU-budjetin osion hän säästäisi leikkauksilta, olisi se tutkimus.

Brexitin seurauksena todennäköisesti pienenevän EU-budjetin myötä varojen jako kolmen suuren EU:n menokategorian maatalouden, aluepolitiikan ja tieteen välillä tulee olemaan kinkkistä.

Jokin aika sitten julkistettiin myös laaja komission staff working document Horisontti 2020 –ohjelman väliarvioinnin tuloksista.

 

Lisätietoja:

LAP-FAB-APP-raportti

H2020-väliarvioinnin dokumentaatio

Uutinen Kataisen kommenteista

Uutinen Komissaari Oettingerin kommenteista


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012