Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi syyskuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
   

10.9.2019 | 08:30 - 17:15

Horisontti Eurooppaa koskeva TKI-konferenssi järjestetään 10. syyskuuta Brysselissä


Muut tapahtumat


Science Business järjestää ensi syyskuussa konferenssin, jonka pääaiheena on tuleva Horisontti Eurooppa –puiteohjelma, sekä sitä koskeva strateginen suunnittelu. Konferenssissa tarkastellaan aluksi Horisontti 2020 –ohjelmasta saatuja kokemuksia. Tämän jälkeen katseet suunnataan Horisontti Eurooppaan ja sen valmisteluun. Tilaisuudessa pohditaan, miten Horisontti Eurooppa pystyy tukemaan siirtymää kohti älykkäämpää ja kestävämpää Eurooppaa. Tähän liittyen käsiteltäviä näkökulmia ovat muun muassa kiertotalous, vastuullinen tietojenkäsittely, terveys, teolliset kumppanuudet sekä digitaalinen yhteiskunta.  


Pääpuhujina tilaisuudessa nähdään muun muassa Euroopan komission tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas sekä tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston johtaja Jean-Eric Paquet. Puheenvuorojen lisäksi teemaa käsitellään paneelikeskusteluissa sekä työpajoissa. Tilaisuuteen kuuluu myös verkostoitumista varten järjestettävät lounas ja loppuvastaanotto.


Aika: 10.09.2019 klo 8:30 – 17:15


Paikka: Bryssel


Ilmoittautuminen konferenssiin tässä linkissä. Tilaisuus on maksuton Science Business –verkoston jäsenille, Euroopan unionin instituutioiden edustajille sekä kansallisille pysyville edustustoille. Muille osallistujille hinta on 132,25 euroa.  


Lisätietoa:


Yhteydenotot: lysiane.pons@sciencebusiness.net


Tapahtuman verkkosivut


Kuukauden tapahtumat: joulukuu 2019

10.12.2019 | 09:00
Konferenssi Euroopan maatalouden tulevaisuudennäkymistä järjestetään joulukuussa Brysselissä

Muut tapahtumat


Brysselissä järjestetään 10–11.12.2019 tapahtuma Euroopan maatalouden tulevaisuudennäkymistä. Tapahtuma on vuosittain järjestettävä tilaisuus, johon kokoontuu lukuisia eurooppalaisia sidosryhmiä keskustelemaan Euroopan maatalouden tulevaisuuden haasteista sekä suuntaviivoista.


Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa syksyn edetessä.


Aika: 10.–11.12.2019
Paikka: Bryssel, Belgia


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

04.12.2019 | 00:00
BBI JU Stakeholder Forum järjestetään 4. joulukuuta Brysselissä

Muut tapahtumat


Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) järjestää 4. joulukuuta tapahtuman, jonka keskiössä ovat BBI JU –ohjelman vaikutukset, saavutukset ja strategiset suunnat sekä biotalousalan viimeisimmät kehityssuunnat. Tapahtumaan odotetaan osallistuvan laajasti esimerkiksi teollisuuden, tutkimusorganisaatioiden, politiikan sekä Euroopan unionin edustajia.


Päivän ohjelmaan kuuluu muun muassa aihealuetta käsitteleviä puheita, paneelikeskusteluja sekä rinnakkain järjestettäviä osioita. Lisäksi tapahtuma toimii verkostoitumisalustana alan toimijoille. Lopuksi foorumin yhteydessä järjestetään näyttely, jossa esitellään yhteensä sataa rahoitusta saanutta projektia.


Aika: 04.12.2019


Paikka: The Egg –kongressikeskus, Rue Bara 175, Bryssel


Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu syyskuun aikana. Lisätietoa tapahtumasta saatavilla pian.


Lue lisää:


Tapahtuman verkkosivut

Lue lisää

10.12.2019 | 09:00
Digitaalisaation parhaisiin käytäntöihin keskittyvä Oulu Boost Event 2019 10.–11. joulukuuta

Muut tapahtumat


Oulun kaupunki järjestää yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa tapahtuman ”Oulu Boost Event 2019: Upscaling Digital Solutions”, joka on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallisista sivutapahtumista. Suomi korostaa puheenjohtajuuskaudellaan digitaalisten ratkaisujen tärkeyttä, ja tämän 10.–11. joulukuuta järjestettävän tapahtuman tarkoituksena on esitellä siihen liittyviä parhaita käytäntöjä.


Suomi pyrkii neuvoston puheenjohtajamaana, EU:n kaupunkiagendan hengessä, aktivoimaan eurooppalaiset kaupungit rakentamaan digitaalisia innovaatioita jaettujen ideoiden pohjalta sekä linkittämään EU:n kaupunkiagendan teemoja toisiinsa. Tavoitteena on myös tuoda yhteen digitalisaation suhteen kunnianhimoisia verkostoja yhteistyössä kaupunkien kanssa.


Oulun digitalisaation edistämistapahtuma kerää yhteen päätöksentekijöitä sekä kaupunkien edustajia keskustelemaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisestä digitaalisessa muutoksessa käyttäjäkeskeisellä ja tehokkaalla tavalla. Näitä kaupunkitason ratkaisuja voidaan hyödyntää osana eurooppalaista agendaa parempien julkisten palveluiden, innovaatioiden sekä talouskasvun saavuttamiseksi.


Tapahtumaan ilmoittautuminen on avoinna täällä 3. joulukuuta saakka.


Aika: 10.–11.12.2019
Paikka: Finnkino Plaza, Torikatu 32, 90100 Oulu


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma
Ilmoittautuminen

Lue lisää

04.12.2019 | 10:00
Tieliikenneaiheisia H2020-hankkeita käsittelevä konferenssi 4.–5. joulukuuta Brysselissä

Muut tapahtumat


Joulukuussa kolmatta kertaa järjestettävässä H2020RTR-konferenssissa puidaan tieliikennettä käsittelevien Horisontti 2020 –hankkeiden tuloksia. Esiteltävät hankkeet koskettavat eri aiheita, muun muassa kaupunkiliikennettä, logistiikkaa, älykkäitä liikennejärjestelmiä sekä automatisoitua tieliikennettä.


Kaksipäiväinen konferenssi tarjoaa tilaisuuden tutustua tutkimushankkeiden sisältöön sekä tuleviin suuntaviivoihin. Ohjelma sisältää myös komission edustajien puheenvuoroja. Lisäksi tapahtuma mahdollistaa verkostoitumisen muiden tieliikennetutkimukseen keskittyvien toimijoiden kanssa.


Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna täällä


Aika: 4.–5.12.2019
Paikka: Albert Borschette Conference Center (CCAB), Rue Froissart 36, 1040, Brussels


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Rekisteröityminen
Alustava ohjelma

Lue lisää

13.12.2019 | 08:00
Konferenssi ruokaturvallisuutta ja kasviterveyttä koskevista uusista asetuksista

Muut tapahtumat


Euroopan komissio järjestää yhteistyössä neuvoston tämänhetkisen puheenjohtajamaan Suomen kanssa 13. joulukuuta Brysselissä konferenssin ”Smarter rules for safer food and plant health”. Tarkoituksena on esitellä uudet kansanterveyttä sekä eläin- ja kasviterveyttä koskevat asetukset ja juhlia elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) nelikymmenvuotista olemassaoloa.


Konferenssin ohjelma sisältää terveyskomissaari Stella Kyriakidesin, Suomen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion sekä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Anja Hazekampin puheenvuorot. Paneelikeskusteluihin osallistuu Euroopan komission, jäsenmaiden ministeriöiden ja järjestöjen edustajia. Lisäksi konferenssi tarjoaa mahdollisuuden jakaa parhaita käytäntöjä.


Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna täällä.


Aika: 13.12.2019 klo 8:00–17:00
Paikka: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, 1000, Brussels


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

05.12.2019 | 15:00
Terveys sekä rakenne- ja investointirahastot aiheena EUREGHA-konferenssissa 5. joulukuuta Brysselissä

Muut tapahtumat


Paikallisia ja alueellisia terveysviranomaisia edustava EUREGHA-verkosto (European Regional and Local Health Authorities) järjestää 5. joulukuuta Brysselissä konferenssin ”Towards a Healthy and Cohesive Europe – European Structural and Investment Funds 2021–2027”. Tarkoituksena on keskustella Euroopan rakenne- ja investointirahastojen merkityksestä terveysalan hankkeille sekä resurssien kohdentamisesta terveysalan investointeihin tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2017.


Konferenssin kohderyhmään kuuluvat eurooppalaiset, kansalliset ja alueelliset viranomaiset sekä yritysten ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Ohjelma sisältää komission edustajien puheenvuoroja, alueiden parhaiden käytäntöjen esittelyä sekä paneelikeskustelun yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. Rekisteröityminen konferenssiin on avoinna täällä.


Vaikka terveys ei ole yksi koheesiopolitiikan kauden 2014–2020 yhdestätoista temaattisesta tavoitteesta, Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) on rahoitettu investointeja mm. terveyspalveluiden saatavuuden parantamisen, terveyserojen vähentämiseen sekä terveydenhuollon uudistamiseen noin 9 miljardilla eurolla.  


Aika: 5.12.2019 klo 15:00–18:00
Paikka: EUREGHA’s office, Rond Point Schuman 11, Brussels


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Ohjelma

Lue lisää

12.12.2019 | 10:00
Horisontti Eurooppa –ohjelman alaista Build4People-kumppanuutta koskeva tapahtuma Brysselissä

Muut tapahtumat


Euroopan komissio järjestää 12. joulukuuta suunnitteilla olevaan Build4People-kumppanuuteen keskittyvän sidosryhmien keskustelutilaisuuden Brysselissä. Kyseessä on uuden Horisontti Eurooppa –ohjelman (2021–2017) alainen tutkimus- ja innovaatiokumppanuus, joka tuo yhteen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita klusterirakenteeseen. Kumppanuuden teemana on ihmiskeskeinen ja kestävä rakennettu ympäristö, sillä rakennuksilla ja infrastruktuurilla on suuri merkitys kestävään ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisessä. Tarkoituksena on luoda kestävän ja paremman elinympäristön saavuttamiseksi tutkimuksen ja innovoinnin väyliä, jotka perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen rakennuksista.


Tapahtumaa voi seurata myös verkossa


Aika: 12.12.2019 klo 10:00–16:00
Paikka: Bryssel


Lisätietoja:
Komission nettisivut

Lue lisää

Tapahtumakalenteri