Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi toukokuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
   

13.5.2019 | 09:00 - 17.5.2019 | 18:00

EU Green Week 2019

Muut tapahtumatEU Green Week 2019 järjestetään Brysselissä ja muualla Euroopassa 13.–17. toukokuuta. Tänä vuonna viikon teemana on ympäristölainsäädännön toimeenpano. Ympäristölaeilla on suuri vaikutus jokaisen elämään: ne parantavat veden- ja ilmanlaatua, suojelevat luontoa sekä kannustavat kierrättämään. Ilman tehokasta lainsäädännön toimeenpanoa näillä ei kuitenkaan ole merkitystä.


Brysselissä 15.–17. toukokuuta järjestettävän korkean tason konferenssin lisäksi ympäri Eurooppaa on tarkoitus järjestää yhteistyötapahtumia, jotka sijoittuvat 13.4.–9.6.2019 väliselle ajalle. Yhteistyötapahtuman järjestäminen tarjoaa organisaatioille ja kaupungeille mahdollisuuden osoittaa, miten ne toteuttavat EU:n ympäristöpolitiikkaa. Tapahtumat voivat keskittyä myös esimerkiksi ympäristöhankkeiden saavutusten ja positiivisten vaikutusten esittelyyn tai parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Yhteistyötapahtumaksi rekisteröidytään täällä 15. maaliskuuta mennessä.


Haku näytteilleasettajaksi Brysselissä järjestettävään konferenssiin on avoinna 28. helmikuuta saakka. Hakulomake löytyy täältä. Osallistujien rekisteröityminen konferenssiin avautuu maaliskuun lopussa.


Aika: 13.–17.5.2019


Lisätietoja:


EU Green Week 2019


Yhteistyötapahtumien ohjeet


Näytteilleasettajahaun ohjeet


Kuukauden tapahtumat: toukokuu 2019

Päivä  Aika  Tapahtuma
8.5.2019 10:00 The Smart City Guidance Package (SCGP) käynnistetään Alueiden komitean järjestämässä tilaisuudessa 8. toukokuuta
13.5.2019 09:00 EU Green Week 2019
13.5.2019 14:00 Alueiden komitea järjestää seminaarin Euroopan metsästrategian toimeenpanosta Unkarissa 13.5. – 14.5.2019
14.5.2019 09:00 Eurooppalaisia tutkimusinfrastruktuureja koskeva Horisontti 2020 -infopäivä Brysselissä
14.5.2019 09:00 European Cluster Conference 2019 Bukarestissa 14.–16.5.2019
14.5.2019 09:00 EUA-työpaja tutkimuksen arviointikäytännöistä tutkijoiden rekrytoinnin ja urakehityksen näkökulmasta
14.5.2019 10:00 ERRIN:in Smart Cities –työryhmä järjestää älykkäitä kaupunkihankkeita koskevan tapaamisen Brysselissä
15.5.2019 12:00 NSPA-foorumi Tromssassa 15.–16.5.2019
16.5.2019 08:45 Konferenssi muoveista ja kiertotaloudesta
16.5.2019 11:00 Resurssitehokkuus osana Euroopan aluekehitysrahastoa – millaisia ovat alan parhaat käytännöt, ja mitä voidaan odottaa tulevaisuudessa?
16.5.2019 14:30 Alueiden komitea järjestää tulevan ohjelmakauden aluekehitysstrategioiden suunnittelua koskevan konsultaation
17.5.2019 08:30 DESIGNSCAPES järjestää kaupunkiympäristöjä koskevan konferenssin Brysselissä
20.5.2019 10:30 Julkinen kuulemistilaisuus EU:n metsästrategiasta
22.5.2019 09:00 Euroopan unionin digitaalisen terveydenhuollon tulevaisuutta käsittelevä seminaari järjestetään 22. toukokuuta Oulussa
23.5.2019 14:00 Ekosysteemi- ja biodiversiteettipalveluja koskeva konferenssi järjestetään Brysselissä 23.5. – 24.5.
24.5.2019 11:00 Alueiden komitea järjestää paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille suunnatun konsultaation

Kuukauden tapahtumat: kesäkuu 2020

01.06.2020 | 00:00
EU Green Week 2020 (siirtynyt lokakuulle)

Muut tapahtumat

Koronaviruksen vuoksi EU Green Week on siirretty lokakuulle 2020. 

EU Green Week 2020 järjestetään 1.-5. kesäkuuta. Brysselin korkean tason konferenssin lisäksi tapahtumia tullaan järjestämään ympäri Eurooppaa. Tänä vuonna viikon teemana on luonto ja sen monimuotoisuus. Luonnon monimuotoisuuden katoamisella on yhteys ilmastonmuutokseen, ja seuraukset ovat tuhoisia myös ihmisten hyvinvoinnille ja vauraudelle. Ratkaisujen nähdään vaativan muutostoimia niin tuotannon, kuluttamisen kuin kaupankäynnin osalta.

EU Green Week 2020 tulee tarkastelemaan eri tapoja muutokselle, esimerkiksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman osalta. Viikko tarjoaa alustan ja mahdollisuuden sidosryhmien väliselle keskustelulle eurooppalaisella, kansallisella sekä paikallisella tasolla, jonka kautta voidaan edelleen vaikuttaa politiikan valmisteluun sekä toteutukseen.

Tarkempia lisätietoja viikon tapahtumista tullaan julkaisemaan Komission nettisivulla. Tämän lisäksi lisätietoja saa myös lähettämällä kysymykset osoitteeseen ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu , tai seuraamalla Twitterissä (@EU_ENV).


Aika: 1.-5.6.2020


Lisätietoja:
EU Green Week 2020

Lue lisää

22.06.2020 | 00:00
Innovative Water Week järjestetään virtuaalisesti kesäkuussa

Muut tapahtumat

Water Europe (WE) järjestää vuosittaisen Innovation Water Weekin 22.-26. kesäkuuta 2020, tällä kertaa virtuaalisesti. Tänä vuonna viikon teemana on vesiosaamisen ratkaisut EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Viikon aikana käsitellään aiheita, kuten:

- Kuinka vesi voi auttaa yhteiskuntaa estämään kriisejä, edistää kestävyyttä ja myötävaikuttaa talouden käynnistämiseen koronaviruskriisin jälkeen?
- Kuinka varmistaa, että parannukset vesitehokkuuteen yksittäisillä tasoilla muuttuvat pitkäaikaisiksi ratkaisuiksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen yhteydessä?
- Kuinka lisätä tutkimusta, teknologian kehittämistä ja laajempaa politiikan koordinointia globaalien vesijärjestelmien haasteiden ratkaisemiseksi?
- Kuinka julkinen ja yksityinen sektori sekä kansalaisyhteiskunta voivat auttaa pysäyttämään vesien biologisen monimuotoisuuden menettämisen vuoteen 2030 mennessä?
- Kuinka siirtyä tavanomaisista ratkaisuista veden laadun heikkenemisen suhteen kohti kestävämpiä lähestymistapoja?

Viikon aikana järjestetään muun muassa avoimia webinaareja liittyen esimerkiksi EU:n tuleviin Green Dealia täydentäviin strategioihin vesiosaamisen näkökulmasta. Lisäksi järjestäjät tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden osallistujien kanssa virtuaalisten kokousten kautta. Koko viikon agenda löytyy täältä

Tapahtumien lisäksi Water Europe järjestää WE Innovation Awards 2020 –kilpailun, jossa etsitään innovatiivisia vesiosaamiseen liittyviä ratkaisuja, lähestymistapoja ja teknologioita. Kilpailussa on viisi eri kategoriaa, joihin hakea mukaan. Lista kategorioista, ohjeet hakuun sekä muuta lisätietoa kilpailusta löytyy täältä.

Aika: 22.-26. kesäkuuta 2020

Lisätietoja: 
Innovation Water Week 2020 -nettisivut 

Lue lisää

11.06.2020 | 00:00
Webinaari koulutuksen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan digitaaliratkaisuista

Muut tapahtumat 

Euroopan alueiden komitean YFactor –projekti järjestää kaksipäiväisen webinaarin 11.-12. kesäkuuta, jonka teemana on digitalisaatio ja osallistava pääsy koulutukseen, kulttuuriin sekä kansalaisyhteiskuntaan. Tilaisuuden tavoitteena on korostaa alueellisten ja paikallisten toimijoiden sitoutumista digitaalimuutokseen. Kahden päivän aikana järjestetään verkkoseminaareja ja interaktiivisia työpajoja, jotka on suunnattu julkishallinnon edustajille, kansalaisille, kansalaisyhteiskunnan ryhmille sekä muille sidosryhmille.  

Koulutuksen, kulttuurin ja kansalaisyhteiskunnan alojen digitaaliratkaisut eivät ole vielä saatavilla kaikille ja tapahtuman tavoitteena on nostaa esiin innovatiivisia sekä osallistavia käytäntöjä sen varmistamiseksi, ettei ketään jää jälkeen digitaalisessa siirtymässä. Ensimmäisenä päivänä järjestetään temaattisia webinaareja ja toisen päivän keskiössä ovat interaktiiviset työpajat.  

Rekisteröityminen tapahtumaan on mahdollista 31. toukokuuta asti ja sen voi tehdä täällä.  

Aika: 11.-12. kesäkuuta 2020 

Lisätietoja: 
Alueiden komitean nettisivut 

Lue lisää

02.06.2020 | 09:00
ELMO -webinaari: klusterikoulutus vesiosaamisesta

Muut tapahtumat 

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO -yhteistyö järjestää koulutuswebinaarin klusteriteemoista, jossa keskitytään erityisesti kansallisiin sekä kansainvälisiin rahoitusmahdollisuuksiin. Koulutuksen pääpainopisteenä on vesiosaaminen, jota on tarkoitus tarkastella yhteisien käynnissä olevien kehittämistoimien kannalta.

Koulutuksessa esitellään Business Finlandin verkostoitumis-, kansainvälistymis-, sekä rahoituspalveluja ekosysteemeille, sekä tutustutaan Testbed Finland -konseptiin, jonka tavoitteena on nostaa suomalaisia testialustoja globaaleiksi. Lisäksi tilaisuudessa tuodaan esiin kansainvälisen rahoituksen näkökulmaa Euroopan komission asiantuntijapuheenvuoroilla.

Tapahtumaan voi ilmoittautua maksuttomasti täältä 29.5.2020 mennessä. 

Aika: 2.6.2020 klo 9.00-13.00 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 

Lue lisää

23.06.2020 | 00:00
EU:n kestävän energian viikko järjestetään virtuaalisesti kesäkuussa

Muut tapahtumat

EU:n pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) ja Euroopan komission energian pääosasto (DG ENER) järjestävät vuosittaisen EU:n kestävän energian viikon tänä vuonna virtuaalisesti. Viikon teemana on puhdas energia vihreässä elpymisessä ja kasvussa. 

Digitaalinen konferenssi järjestetään 23.-25. kesäkuuta 2020, ja rekisteröityminen avautuu kesäkuun aikana. Konferenssissa tullaan keskustelemaan erityisesti kestävän energian kysymyksistä, politiikan kehityksestä sekä puhtaan energian parhaista käytännöistä ja ideoista. Viikon aikana on myös monia mahdollisuuksia verkostoitua muiden osallistujien kanssa. Lisäksi sen aikana jaetaan palkinnot vuoden EU Sustainable Energy Awards -voittajille. 

EU:n kestävän energian viikko on suunnattu kaikille energia-alan sidosryhmille, kuten energiajärjestöille, yrityksille, teollisuusyhdistyksille, kansalaisjärjestöille ja tiedotusvälineille. Viikon aikana puhujia on esimerkiksi EU:n instituutioista, yrityksistä sekä tutkimusorganisaatioista.  

Aika: 23.-25. kesäkuuta 2020

Lisätietoja: 
EU:n kestävän energian viikko -nettisivut 

Lue lisää

04.06.2020 | 13:00
Webinaari Horisontti 2020 -ohjelman Green Deal -rahoitushausta

Muut tapahtumat 

Business Finland järjestää webinaarin EU:n syyskuussa avautuvasta Horisontti 2020 -ohjelman Green Deal -rahoitushausta. Uusi haku koostuu yhdestätoista alueesta, joiden temaattiset alueet liittyvät tärkeimpiin Green Dealin, eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Webinaarin on tarkoitus esitellä nämä kahdeksan temaattista aluetta: 


 • EU:lle kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet vuosiksi 2030 ja 2050 

 • Puhdasta kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa 

 • Teollisuuden kannustaminen puhtaaseen kiertotalouteen 

 • Rakentaminen ja kunnostaminen energia- ja resurssitehokkaalla tavalla 

 • Myrkyttömään ympäristöön tähtäävä nollapäästötavoite 

 • Ekosysteemien ja biodiversiteetin säilyttäminen ja ennallistaminen 

 • Pellolta pöytään; reilu, terveyttä edistävä ja ympäristöystävällinen elintarvikejärjestelmä

 • Kestävään ja älykkääseen liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen 

Lisäksi tapahtumassa esitellään haun kolme horisontaalista aluetta, jotka ovat tiedon vahvistaminen, vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä kansainvälinen yhteistyö. 

Tapahtumaan voi ilmoittautua maksuttomasti täältä 3.6.2020 mennessä. 

Aika: 4.6.2020 klo 13.00-14.00 


Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut 
Komission verkkosivut Greed Deal -rahoitushausta

Lue lisää

09.06.2020 | 16:00
Webinaari: Kierto- ja biotalouden ratkaisut EU:n vihreässä elpymissuunnitelmassa

Muut tapahtumat 

EP Intergroup Climate Change, Biodiversity & Sustainable Development (EBCD) järjestää verkkoseminaarin 9. kesäkuuta 2020, jonka aiheena on “A circular bioeconomy: Providing solutions to the EU Green Recovery Plan”. EU:n vihreä elpymissuunnitelman avulla ohjataan EU:n talouden elpymistä koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä.  

Biotaloudella on keskeinen rooli siirtymässä kestävämpään ja resurssitehokkaampaan yhteiskuntaan. Investoinnit biotalouteen tukevat innovaatioita uusiutuvissa sekä biopohjaisissa ratkaisuissa korvaten fossiilipohjaisia energianlähteitä. Webinaarissa keskustellaan biotalouden vaikutuksista EU:n vihreässä elpymissuunnitelmassa sekä konkreettisista esimerkeistä EU:n muissa poliittisissa aloitteissa, joilla edistetään biotalouden ratkaisuja.  

Tilaisuus on osallistujille ilmainen ja rekisteröityminen on nyt avoinna täällä. Tilaisuuteen rekisteröitynyt voi lähettää ennakkoon kysymyksiä webinaarin järjestäjälle. 

Aika: 9. kesäkuuta 2020, klo 17:00-18:30 Suomen aikaa.  

Lisätietoja: 
ERRIN -verkoston nettisivut 

Lue lisää

09.06.2020 | 11:00
Europe, let’s cooperate! -yhteistyöfoorumi järjestetään virtuaalisesti 9. kesäkuuta

Muut tapahtumat 

Interreg Europe järjestää vuosittaisen alueiden välisen Europe, let’s cooperate! -yhteistyöfoorumin virtuaalisesti 9. kesäkuuta. Interreg Europen tavoitteena on tukea alueita niiden välisessä yhteistyössä sekä kokemusten vaihtamisessa. Tänä vuonna foorumissa keskitytään löytämään ratkaisuja koronaviruskriisin aiheuttamiin haasteisiin sekä tapoihin tehdä alueista elinvoimaisempia. Foorumissa keskustellaan muun muassa seuraavista aiheista: 

- Minkälaisia tuloksia on saavutettu tähän mennessä? 
- Kuinka alueet voivat parantaa alueellisten yritystensä kilpailukykyä? 
- Mitkä ovat alueiden hyviä käytäntöjä, jotka parantavat terveydenhuollon innovaatioita? 
- Minkälaisilla ratkaisuilla voidaan tukea kulttuuria ja yhdistää ihmisiä poikkeusaikana? 
- Kuinka muuttaa talouskriisi Euroopan vähähiilisen kasvun katalysaattoriksi? 

Rekisteröityminen tilaisuuteen on avoinna täällä.  

Aika: 9. kesäkuuta 2020, klo 11:00-12:30 Suomen aikaa.  

Lisätietoja: 
Interreg Europen nettisivut 

Lue lisää

24.06.2020 | 10:50
ECSEL JU Symposium keskeisistä digiteknologioista talouden elpymisessä järjestetään virtuaalisesti

Muut tapahtumat 

ECSEL JU järjestää virtuaalisen konferenssin 24. kesäkuuta, jonka aiheena on keskeiset digiteknologiat Euroopan talouden elpymisessä. ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking) on aloite, joka rahoittaa elektronisten komponenttien ja järjestelmien tutkimus-, kehitys-ja innovaatiohankkeita.  

Digitaalinen muutos vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan aloihin ja edistykset tekoälyssä, tietoturvassa ja vahvistetuissa yhteyksissä (5G) 
myötävaikuttavat myös “vihreän Euroopan” saavuttamiseen. Virtuaalisessa konferenssissa keskustellaan muun muassa seuraavista aiheista: 

- Kuinka ECSEL JU:n kaltaiset välineet voivat käytännöllisesti nopeuttaa sosiaalista ja taloudellista elpymistä sekä vahvistaa EU:n digitaalista itsemääräämisoikeutta?
- Mitä ovat digitaaliteollisuuden luomat mahdollisuudet lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä?
- Minkä tason investointeja tutkimukseen ja innovointiin EU:n tulisi harkita?
- Kuinka löytää taloudellisia resursseja tukemaan keskeisiä digiteknologioita koskevia kansallisia ja EU:n poliittisia toimenpiteitä?

Lisätietoja, kuten virtuaalisen konferenssin agenda ja puhujalista löytyvät täältä. Rekisteröityminen tilaisuuteen on ilmaista ja se on avoinna täällä

Aika: 24. kesäkuuta 2020, klo 10:50-14:10 Suomen aikaa.

Lisätietoja:
ECSEL JU:n nettisivut 

Lue lisää

16.06.2020 | 10:30
SAPHIRe järjestää online-työpajan Euroopan alueiden Covid-19 rajoitustoimien exit-strategioista

Muut tapahtumat 

SAPHIRe EU (The Consortium for Securing the Adoption of Personalised Health in Regions) järjestää online-työpajan, jonka on tarkoitus lisätä ymmärrystä Euroopan alueiden merkityksestä Covid-19 kriisin rajoitustoimien purkamisessa. Tapahtuma pyrkii tukemaan alueita pohtimalla ratkaisuja, miten irtautua Covid-19 rajoituksista onnistuneesti exit-strategioiden avulla sekä samalla minimoimaan taudin leviämisen mahdollisuus. Tilaisuus on jaoteltu kolmeen temaattiseen alueeseen:  


 • Terve yksilö: yksilöllisen elämäntavan hallinta  

 • Sosioekonomiset vaikutukset: sairaaloiden uusi todellisuus ja niiden teknologiset tarpeet 

 • Teknologiset ratkaisut: kyllä vai ei tartuntaketjujen seurantasovelluksille? 

Verkkotilaisuus on suunnattu erityisestiEuroopan aluetoimijoille ja paikallistason edustajille. Osallistujien toivotaan tuovan esiin alueidensa exit-strategioita, sekä parhaita käytäntöjä edellä mainittujen teemojen mukaisesti. Voit ilmoittautua tapahtumaan maksuttomasti täältä

Aika: 16.6.2020 klo 10.30-12.00. 

Lisätietoja: 
Tapahtuman verkkosivut 

Lue lisää

30.06.2020 | 00:00
Webinaari: Muuttaako “Real world data” Euroopan terveydenhuollon tulevaisuuden?

Muut tapahtumat 

Science Business -verkosto järjestää webinaarin terveydenhuollossa reaaliaikaisesti tallentuvasta tiedosta (Real world data) 30. kesäkuuta. Reaaliaikaisesti tallentuvan tiedon merkytys on kasvanut Euroopan terveyspolitiikassa erityisesti Covid-19-pandemian aikana. Pandemia on korostanut, kuinka arvokasta reaaliaikainen tieto on terveydenhuollossa, mutta myös tutkimuksessa, kehityksessä ja innovaatioissa.

Webinaarissa keskustellaan muun muassa “Real world data:n" vaikutuksista EU:n terveyspolitiikkaan, EUrooppalaiseen tutkimusalueeseen (ERA) sekä keskeisiin digialoitteisiin, kuten EU:n tekoälyn lähestymistapaan ja digistrategiaan.  

Lisätietoja tapahtumasta, kuten tilaisuuden puhujalista, löytyy täältä.  

Aika: 30. kesäkuuta 2020  

Lisätietoja: 
Science Business -nettisivut 

Lue lisää

Tapahtumakalenteri