Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi helmikuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
05 28 29 30 31 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 1 2 3
   

12.2.2019 | 09:00 - 18:30

JPI Urban Europe Policy Conference

Muut tapahtumat


Alueiden komitea ja Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (DG RTD) järjestävät yhdessä 12.2 Brysselissä kaupunkipolitiikan Urban Transitioning – A Joint Adventure-konferenssin sekä verkostoitumistilaisuuden. Tilaisuuden pääteemana on uuden, päivitetyn Strategic Research and Innovation Agendan (SRIA 2.0) käynnistäminen. Lisäksi tilaisuus toimii alustana kaupunkipoliittiselle keskustelulle ja tiedonvaihdolle.


Konferenssissa käsiteltävät teemat sisältävät muun muassa digitalisaation vaikutukset kaupunkisuunnitteluun, kestävän maankäytön ja kaupunki-infrastruktuurin sekä kestävää kaupunkikehitystä koskevat tulevaisuudennäkymät.


Aika: 12.2.2019 klo 9:00 – 18:30


Paikka: Alueiden komitea, Batiment Jacques Delors, Belliardstraat 99-101, 1040 Brussels


Yhteyshenkilö: Klara Broms Seving, mklara.broms.seving@iqs.se


Tapahtuman verkkosivut


Kutsu ja tapahtumaohjelma


Rekisteröityminen tapahtumaan


Kuukauden tapahtumat: huhtikuu 2019

30.04.2019 | 09:00
Euroopan komission LIFE-hankehaun info- ja verkostoitumispäivä

EU-rahoituksen infopäivä


Euroopan komissio järjestää vuoden 2019 LIFE-hankehakua koskevan info- ja verkostoitumispäivän 30. huhtikuuta Brysselissä. Tapahtuma on tarkoitettu potentiaalisille hakijoille, joiden hanke-ehdotukset liittyvät vihreään teknologiaan, luonnonsuojeluun tai ilmastotekoihin. Aamutilaisuudessa kerrotaan tämän vuoden LIFE-hausta sekä ohjelmaan tehdyistä suurista muutoksista edellisvuosiin verrattuna. Iltapäivällä on mahdollisuus verkostoitua, jakaa kokemuksia sekä tavata potentiaalisia uusia kumppaneita ja komission edustajia.

Lisätietoja tapahtumasta päivitetään komission nettisivuille. Rekisteröityminen tapahtumaan avautuu pian.

Aika: 30.4.2019 klo 9:00

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut

Lue lisää

02.04.2019 | 13:00
Soveltavan tutkimuksen tulevaisuutta käsittelevä konferenssi Brysselissä

Muut tapahtumat


UAS4EUROPE järjestää soveltavan tutkimuksen tulevaisuutta käsittelevän konferenssin otsikolla ”Beyond Horizons: the future of applied research in Europe” 2. huhtikuuta Brysselissä. Tapahtuma on jaettu kahteen osaan. Iltapäivätilaisuudessa teemana on “What can UAS do for Europe?”, ja pääpuheenvuoron pitää Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council, EIC) johtaja Jean-David Malo. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden keskustella parhaista käytännöistä ja verkostoitua, minkä lisäksi osallistujat voivat esitellä toteuttamiaan EU:n rahoittamia innovaatioprojekteja. Iltatilaisuuden teemana on ”The future of applied research in Europe”, ja siihen osallistuu europarlamentaarikkoja sekä edustaja Euroopan komissiosta.


Rekisteröityminen konferenssiin on avoinna täällä


Aika: 2.4.2019 klo 13:00–22:00
Paikka: Representation of the Free State of Bavaria to the European Union, Rue Wiertz 77, 1000 Brussels, Belgium


Lisätietoja:
Ohjelma ja rekisteröityminen

Lue lisää

10.04.2019 | 09:00
Europe, let's cooperate! Interregional cooperation forum –tapahtuma Brysselissä 10.4.

Muut tapahtumat


Europe, let’s cooperate! – yhteistyötapahtuma järjestetään Brysselissä 10.4. Tapahtuman kohderyhmää ovat ennen kaikkea alueidenvälisestä yhteistyöstä kiinnostuneet Euroopan alueelliset päättäjät, viranomaiset sekä yhteistyöprojekteista ja niiden vaikutuksista kiinnostuneet toimijat. Tilaisuuteen odotetaan alueellisia, paikallisia ja kansallisia viranomaisia, tutkimusinstituutioita, edustajia teemoja koskevista verkostoista ja yhteisöistä sekä Euroopan instituutioiden edustajia, joiden toiminta käsittää Interreg Europen teema-alueet.


Tapahtuma on erinomainen tilaisuus vaihtaa näkemyksiä ja saada uusia ideoita koskien tutkimusta ja innovointia, pienten- ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä, vähähiilistä energiaa sekä ympäristön ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä.


Tapahtuma on osallistujille maksuton, mutta tapahtumaan ilmoittautuminen edellyttää rekisteröitymistä Interreg Europeen. Tunnusten luominen on niin ikään ilmaista.


Aika: 10.04.2019 klo 9:00 – 18:30 CET


Paikka: Wild Gallery, 11 rue du Charleroi, Bryssel


Lisätietoa tapahtumasta


Ohjelma

Lue lisää

25.04.2019 | 08:30
Metsäkonferenssi Brysselissä 25.–26.4.2019

Muut tapahtumat


Euroopan komissio järjestää metsäaiheisen konferenssin ”Our Forests, Our Future - Sustainable forest management to address societal challenges” Brysselissä 25.–26. huhtikuuta. Tarkoituksena on keskustella metsäsektorin roolista EU:n ilmastoon, energiaan, biotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Metsät ja metsäsektori voivat auttaa tuottamaan kestäviä ratkaisuja nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, riippuvuuden vähentäminen fossiilisista polttoaineista, kiertävän biotalouden edistäminen, biodiversiteetin suojeleminen sekä luonnonvarojen lisääminen.


Konferenssissa puhujina on mm. maatalouskomissaari Phil Hogan, ilmasto- ja energiakomissaari Arias Cañete, Romanian metsäministeri Ioan Deneş sekä yksityisen sektorin, yliopistojen, kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen edustajia.


Aika: 25.–26.4.2019
Paikka: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, B-1000 Brussels, Belgium


Lisätietoja:
Komission nettisivut
Alustava ohjelma
Järjestäjä: AGRI-2019-EU-FOREST-CONF@ec.europa.eu


Lue lisää

04.04.2019 | 13:30
'Towards a circular agro-food industry' –konferenssi Brysselissä 04.04.2019


Muut tapahtumat


Greenovate! Europe järjestää osana BIOrescue-konsortiota seminaarin, jonka aiheena on keskustella kiertobiotalouden kehittämisestä elintarviketeollisuudessa. Tapahtuma on erinomainen tilaisuus poliitikoille, teollisuuden, kaupan-alan ja kansalaisyhteiskunnan edustajille sekä muille aihealueesta kiinnostuneille keskustella kiertotalousmallien soveltamisesta eurooppalaisilla elintarvikesektoreilla.


BIOrescue-projekti tähtää elintarviketeollisuudesta syntyvien jätteiden muuntamiseen uudenlaisiksi biotuotteiksi, joita voidaan hyödyntää maataloudessa. Tällä tavoin projekti osaltaan nostaa esiin uusia kiertotalouden malleja elintarviketeollisuudessa, joilla pyritään vastaamaan ilmastohaasteisiin sekä edesauttamaan maaseutujen elävöittämistä.


Tapahtumaan tulee rekisteröityä viimeistään 28. maaliskuuta täällä. Rekisteröityminen on maksutonta, mutta kannattaa huomata, että seminaarin osallistujamäärää on rajoitettu.


Aika: 04.04.2019 klo 13:30 – 18:30 Keski-Euroopan aikaa


Paikka: Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75, BrysselYhteyshenkilö: Bénédicte Julliard, b.julliard@greenovate-europe.eu


Lisätietoa


Konferenssin ohjelma

Lue lisää

10.04.2019 | 17:00
Biotalouden rooli Euroopan unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa –foorumi Brysselissä 10.04.


Muut tapahtumat


Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen vuoden 2015 tietojen mukaan biotalous työllistää yli 18 miljoonaa henkilöä lähinnä maatalouden ja ruoantuotannon aloilla. Biotaloudella pyritään siirtymään innovatiiviseen ja vähäpäästöiseen talouteen, suojelemaan luontoa ja ympäristöä, huolehtimaan elintarviketurvallisuudesta sekä edistämään kestävien ja uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä teollisuudessa.


Komission vuonna 2017 julkaisemassa biotalouden kehitystä koskevassa raportissa nostetaan esiin tarve analysoida ja arvioida huolellisesti alueellisia olosuhteita, jotta biotaloutta voidaan parhaiten edistää alueellisella tasolla. Tätä taustaa vasten EURACTIV järjestää foorumin, jossa keskustellaan biotaloudesta osana Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa.


Foorumissa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:


-  Hahmotetaanko biotaloutta samalla tavalla eri puolilla Eurooppaa?


-  Miten voidaan varmistaa kaikkien EU-maiden aktiivinen rooli biotalouden innovointiprosesseissa?


-  Mikä on maaseutuvaltaisten alueiden asema ottaen huomioon kaupunkialueiden keskeisen roolin uusien biotalouden arvoketjujen sijaintien osalta?


-  Miten Horisontti 2020 –rahoituksen avulla voidaan saavuttaa parhaiten konkreettisia tuloksia?Suomalaisena puhujana tilaisuudessa nähdään Copa-Cogecan eli EU:n maataloustuottajien keskusjärjestön pääsihteeri Pekka Pesonen.


Aika: 10.04.2019 klo 17:00 – 20:00 Keski-Euroopan aikaa


Paikka: EURACTIV Network Office, Boulevard Charlemagne 1, Bryssel


Lisätietoa:


Yhteydenotot: Teresa Dominguez, teresa.dominguez@euractiv.com


Tapahtuman verkkosivut ja ilmoittautuminen

Lue lisää

11.04.2019 | 08:00
Konferenssi verkostoitumisen roolista maaseudun kehityksessä

Muut tapahtumat


Eurooppalainen maaseudun kehittämisen verkosto (ENRD) järjestää 11.–12. huhtikuuta Brysselissä ”networX - Inspiring Rural Europe” –konferenssin. Konferenssin tarkoituksena on tarkastella verkostoitumisen hyötyjä maaseudun kehitykselle, esitellä verkostoitumisen tuloksia viimeisen kymmenen vuoden ajalta sekä pohtia verkostojen tulevaisuutta. Tapahtuma tarjoaa lisäksi tilaisuuden epävirallisille keskusteluille ja kokemusten jakamiselle. Konferenssiin odotetaan osallistuvan yli 400 sidosryhmien edustajaa eri puolilta Eurooppaa.  


Aika: 11.–12.4.2019
Paikka: The Egg, Rue Bara 175, 1070 Brussels


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Alustava ohjelma

Lue lisää

11.04.2019 | 14:30
Alueiden ja kaupunkien rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa –tapahtuma Brysselissä 11.4.


Muut tapahtumat


Alueiden komitea järjestää yhdessä Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) ja Eurocitiesin kanssa tapahtuman, jonka aiheena on kaupunkien ja alueiden välinen yhteistyö kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa Euroopan komission hiljattain julkaisemasta pohdinta-asiakirjasta, jolla pyritään parantamaan Euroopan kestävyyttä vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tilaisuudessa esitellään alueellisia, kestävää kehitystä koskevia saavutuksia, sekä erilaisia keinoja, joiden avulla kestävän kehityksen tavoitteita voidaan saavuttaa alueellisella ja paikallisella tasolla.


Suomalaisina puhujina tilaisuudessa nähdään Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen Eurooppa-asioista vastaava ministeri Nina Fellman.


Aika: 11.04.2019 klo 14:30 – 18:00


Paikka: Alueiden komitea, Rue Belliard 101, Bryssel


Lisätietoa:


Yhteydenotot: econ@cor.europa.eu


Tapahtuman verkkosivut


Tapahtumaohjelma


Ilmoittautuminen

Lue lisää

11.04.2019 | 14:30
Tutkimusinfrastruktuureja koskeva konsultaatio Brysselissä 11.4.


Muut tapahtumat


Alueiden komitea järjestää konsultaation, jossa käsitellään sen laatimaa kannanottoa tutkimusinfrastruktuureista ja Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tulevaisuutta alueellisesta ja rajat ylittävästä näkökulmasta. Raportööri Eamon Dooley (IE/ALDE) esittelee aluksi lyhyesti komitean kannanoton, jonka jälkeen keskeisten sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä kannanotosta, ja keskustella sen pääkohdista. Komitean kannanoton voi lukea täällä.


Aiheeseen liittyvät positiopaperit pyydetään lähettämään osoitteeseen sedec@cor.europa.eu


Aika: Tiistai 11.4.2019 klo 14:30 – 17:00 Brysselin aikaa.


Paikka: Alueiden komitea, JDE-rakennus, Atrium 5, Rue Belliard 99 – 101, Bryssel.


Ilmoittautuminen tapahtumaan täällä viimeistään 9. huhtikuuta.


Lisätietoa:


Yhteyshenkilö: Eszter Wirth, sedec@cor.europa.eu


Tapahtuman verkkosivut

Lue lisää

02.04.2019 | 08:00
Infopäivä Brysselissä: EIC Pathfinder ja FET

EU-rahoituksen infopäivä


Brysselissä järjestetään 2. huhtikuuta Euroopan innovaationeuvoston (European Innovation Council, EIC) Pathfinder-instrumenttia ja Future and Emerging Technologies (FET) –ohjelmaa koskeva infopäivä. Tapahtuman tarkoituksena on esitellä niiden alaisia rahoitusmahdollisuuksia vuodelle 2019 ja antaa lisätietoa hakuprosessista. Lisäksi tapahtuma tarjoaa tilaisuuden verkostoitumiselle ja hakemusideoiden esittelylle.


Tapahtuma nauhoitetaan, ja sitä voi seurata myös livelähetyksenä täällä.


Aika: 2.4.2019 klo 8:00 – 17:00
Paikka: Centre Albert Borschette, Room CCAB - 0D, Rue Froissart, 36, 1040 Bruxelles


Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
Tarkempia tietoja rahoitusmahdollisuuksista löytyy Horisontti 2020 -työohjelmasta vuosille 2018–2020

Lue lisää

Tapahtumakalenteri