Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi joulukuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
   

7.12.2017 | 08:00 - 17:15

Yhteinen teknologia-aloite Bio-Based Industries Joint Undertaking järjestää Brysselissä 7.12.2017 tapahtuman biopohjaisen teollisuuden sidosryhmille

BBI JU on biopohjaisen teollisuuden sidosryhmien ja EU:n yhteinen teknologia-aloite, jonka toimintaa tuetaan Horisontti 2020-rahoitusohjelman kautta. BBI JU järjestää 7.12 Brysselissä bioteollisuuden sidosryhmille tarkoitetun tapahtuman, joka sisältää korkean tason puheita ja paneelikeskusteluja asiantuntijoiden johdolla, sekä erilaisia työpajoja.

Puheissa tullaan käsittelemään muun muassa BBI JU :n strategiaa ja saavutuksia tähän mennessä, sekä pohtimaan biopohjaisen teollisuuden tulevaisuuden suuntia. Tapahtuma tarjoaa sidosryhmille tilaisuuden jakaa näkemyksiään ja käytäntöjään eri teemoihin liittyen. Työpajojen teemoja ovat esimerkiksi:

- alkutuotannon rooli bioteollisuuden kehittämisessä
- teollisuuden innovaatioiden tulevaisuuden näkymät
- Euroopan kansalaisten taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaaminen bioteollisuuden keinoin
- uusien markkinoiden, innovaatioiden ja tuotteiden kehittäminen
Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna tapahtuman verkkosivuilla ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivuilla


Kuukauden tapahtumat: joulukuu 2017

14.12.2017 | 11:00
Bioeconomy Investment Summit 2017 Helsingissä 14.-15.12.2017
Euroopan metsäinstituutti EFI, Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Euroopan komissio järjestävät biotalouden investointimahdollisuuksia käsittelevän korkean tason tilaisuuden Helsingissä 14.12 - 15.12.2017.

Tapahtumassa käsitellään biotalouden potentiaalista roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja miten lisätä investointihalukkuutta, jotta potentiaalia saataisiin hyödynnettyä. Tapahtuman avainteemoja ovat:

- Biotalouden sääntelypolitiikka
- Biotalouden tuotteiden ja palveluiden arvoketjut, mukaan lukien kestävyyteen liittyvät kysymykset
- Biotalouden yksityiset ja julkiset rahoitusmahdollisuudet
- Biotalouteen liittyvien rahoitusesteiden identifiointi
- Biotalouden kansainväliset markkinat
- Euroopan biotalousstrategia

Puhujina on mm. Suomen entinen pääministeri ja suomalaisen teollisuuden Venäjä-suhteita edistävän East Officen puheenjohtaja Esko Aho, biotaloudesta vastaavan osaston johtaja EU:n komissiossa John Bell sekä Nordean vastuullisen sijoittamisen johtajan Sasja Beslik.

Tapahtumaan rekisteröityminen avautuu syksyllä 2017.

Lisätietoja:

Bioeconomy Investment Summit 2017

Lue lisää

29.11.2017 | 09:00
FI Campus – ESIF-instrumentteihin liittyvä tapahtuma Brysselissä 29.11.–1.12.2017
Fi-compass – foorumi järjestää kolmipäiväisen tapahtuman Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) sekä ESIF-instrumenttien parissa toimiville Brysselissä. Tilaisuuden organisoivat Euroopan komissio sekä Euroopan investointipankki (EIB). Konferenssin ohjelmaan kuuluu:
- Komission asiantuntijoiden esitelmät ESIF-instrumenttien hallinnollisesta ja lainsäädäntöpuolesta
- Esimerkkejä eri alojen hankkeista, jotka ovat hyödyntäneet ESIF-instrumentteja jäsenmaissa
- Markkinakäytäntöjä, esimerkiksi hankkeiden kehittämistä varten

Konferenssi on tarkoitettu ESIF-rahoitusinstrumentteja hyödyntäville tahoille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuudessa käyttämään näitä instrumentteja. Ilmoittautuminen aukeaa syyskuun aikana.

Aika: 29.11.–1.12.2017
Paikka: Crowne Plaza Brussels – Le Palace, Rue Gineste 3, 1210 Bryssel

Lisätietoja:
Tapahtumasivut


Lue lisää

06.12.2017 | 08:30
The Future of Transport –konferenssi 6.12.2017 Brysselissä
Euroopan liikenteen tulevaisuuteen keskittyvässä Forum Europe:n järjestämässä konferenssissa aiheina ovat muun muassa vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö liikenteessä, sähköisiä ajoneuvoja palvelevan infrastruktuurin kehittäminen, sekä datan ja teknologian hyödyntäminen liikenteessä.

Yhä useammissa Euroopan kaupungeissa pyritään hillitsemään bensiini- ja diesel-käyttöisten ajoneuvojen aiheuttamia ilmansaasteita. Tämän vuoksi onkin olennaista pohtia, millaisia vaihtoehtoisia polttoaineita kaupungeissa kannattaisi käyttää tulevaisuudessa, ja millaisen infrastruktuurin rakentamista sähköllä toimivien ajoneuvojen laajempi käyttöönotto edellyttää. Konferenssissa tullaan tarkastelemaa muun muassa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja esimerkkejä toteutuneita innovaatioista ilmansaasteiden vähentämiseksi ja älykkään liikenteen toimintaympäristöjen kehittämiseksi.

Tapahtuma on maksullinen ja standardihinta osallistumiselle on 175 euroa.

Ilmoittautumislomakkeen voi täyttää tästä

Lisätietoja tapahtuman verkkosivuilla

Lue lisää

06.12.2017 | 08:30
Vuotuinen “Transport innovation for sustainable cities and regions”-konferenssi järjestetään 6-7.12.2017 Brysselissä
Polis-konferenssin pääteemana on liikenteen innovaatioiden ja kaupunkien kestävän kehityksen edistäminen. Konferenssi koostuu korkeiden tason puhujien esityksistä, sekä monipuolisista aivoriihistä. Aivoriihien aiheita ovat muun muassa:

- liikennejärjestelmien ja –palvelujen yhtenäistäminen Euroopassa
- tieturvallisuusstrategiat
- moderni kaupunkiliikenne ja design
- julkisen liikenteen tulevaisuus
- datan hyödyntäminen liikenteen kehittämisessä
- ilmastonmuutos ja liikenteen vaikutukset ilman laatuun kaupungeissa
- pyöräilyn osuuden ja yhteiskuljetusjärjestelmien lisääminen kaupungeissa

Konferenssiin kuuluu lisäksi erilaisia oheistapahtumia, kuten vierailuja eri kohteisiin. Lisätietoa oheistapahtumista löytyy tapahtuman verkkosivuilta konferenssin ohjelmalehtisestä. Tilaisuus on maksullinen, mutta rekisteröintimaksu on edullisempi, mikäli ilmoittautuu nopeasti.

Lisätietoja:

Konferenssin verkkosivuilla

Ilmoittautuminen tapahtumaan lomakkeella

Lue lisää

13.12.2017 | 00:00
Horisontti 2020-ohjelman infopäivä teemalla ”älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne” 13.12.2017 Brysselissä
Horisontti 2020-rahoitusohjelman yhteiskunnalliset haasteet-osion neljännen teeman: ”älykäs, ympäristöystävällinen ja yhdentynyt liikenne” infopäivä järjestetään joulukuussa. Infotilaisuus alkaa aamulla, ja sitä seuraa iltapäivällä projektikumppanien etsintä-ja verkostoitumistapahtuma.

Infotilaisuuden tarkoituksena on esitellä Horisontti 2020-rahoitusohjelman vuosien 2018 – 2020 liikenneteemaan liittyvien hakujen aiheita, sekä informoida potentiaalisia hanketoimijoita tulevista hakuajoista, rahoituksen hakuprosessista ja valintakriteereistä. Iltapäivällä osallistujilla on puolestaan tilaisuus verkostoitua ja etsiä hankekumppaneita tuleviin projekteihin.

Rekisteröitymisohjeet ja alustava ohjelma päivitetään infopäivän verkkosivuille lokakuun puolessa välissä.

Lisätietoja:
Infopäivän verkkosivuilla

Lue lisää

08.12.2017 | 00:00
Horisontti 2020-infopäivä teemalla "terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi" 8.12.2017 Brysselissä
Horisontti 2020-rahoitusohjelman Yhteiskunnalliset haasteet - osion 1. ”Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi” –infopäivän pääteemana on paremman terveyden ja hyvinvoinnin tavoittelu. Tapahtumassa keskitytään etenkin seuraaviin aihealueisiin:

- räätälöidyt terveydenhuoltopalvelut
- tarttuvien tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen maailmanlaajuisesti
- innovatiivisten ja kestävää kehitystä tukevien terveyspalvelujen tuottaminen
- ilmastonmuutoksen rooli hyvinvoinnin ja terveydenhuollon kehittämisessä
- digitaaliset terveydenhuoltopalvelut ja tietoverkkoturvallisuus

Komission edustajat jakavat tapahtumassa tietoa rahoitusohjelman sisällöstä ja antavat vinkkejä menestyksekkään hankkeen laatimiseksi, sekä vastaavat osallistujia askarruttaviin kysymyksiin. Tarkempi ohjelma infopäivästä julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Rahoitusohjelman ”Yhteiskunnalliset haasteet”-osion alustava budjetti vuosille 2018-2020 on yhteensä noin 2 miljardia euroa.

Infopäivää edeltävänä päivänä (7.12.2017) järjestetään kaksi oheistapahtumaa. Toinen tapahtumista ”Innovation Procurement in health care” liittyy innovaatioiden hankintaan terveydenhuollon alalla. Oheistapahtuman osallistujamäärä on rajoitettu, ja mukaan pääsee 80 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Toinen infopäivään liittyvistä oheistapahtumista keskittyy verkostoitumiseen ja uusien projektikumppaneiden etsimiseen. Rekisteröityminen molempiin oheistapahtumiin on avoinna tapahtuman verkkosivuilla 8.10.2017 asti.

Lisätietoja:

Rekisteröityminen infopäivään on avoinna syyskuun loppuun saakka tapahtumasivulla

Informaatiota oheistapahtumista on saatavilla infopäivän verkkosivuilla

Lue lisää

07.12.2017 | 08:00
Yhteinen teknologia-aloite Bio-Based Industries Joint Undertaking järjestää Brysselissä 7.12.2017 tapahtuman biopohjaisen teollisuuden sidosryhmille
BBI JU on biopohjaisen teollisuuden sidosryhmien ja EU:n yhteinen teknologia-aloite, jonka toimintaa tuetaan Horisontti 2020-rahoitusohjelman kautta. BBI JU järjestää 7.12 Brysselissä bioteollisuuden sidosryhmille tarkoitetun tapahtuman, joka sisältää korkean tason puheita ja paneelikeskusteluja asiantuntijoiden johdolla, sekä erilaisia työpajoja.

Puheissa tullaan käsittelemään muun muassa BBI JU :n strategiaa ja saavutuksia tähän mennessä, sekä pohtimaan biopohjaisen teollisuuden tulevaisuuden suuntia. Tapahtuma tarjoaa sidosryhmille tilaisuuden jakaa näkemyksiään ja käytäntöjään eri teemoihin liittyen. Työpajojen teemoja ovat esimerkiksi:

- alkutuotannon rooli bioteollisuuden kehittämisessä
- teollisuuden innovaatioiden tulevaisuuden näkymät
- Euroopan kansalaisten taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin vastaaminen bioteollisuuden keinoin
- uusien markkinoiden, innovaatioiden ja tuotteiden kehittäminen
Rekisteröityminen tapahtumaan on avoinna tapahtuman verkkosivuilla ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja:

Tapahtuman verkkosivuilla

Lue lisää

15.12.2017 | 09:00
Tekesin järjestämä EU:n pk-yritysrahoituksen infotilaisuus 15.12.2017 Helsingissä
EU auttaa innovatiivisia pk-yrityksiä kehittymään kansainvälisiksi menestystarinoiksi. Horisontti 2020 Pk-instrumentti ja Fast Track to Innovation on tarkoitettu tukemaan markkinoille pääsyä pilotti- ja demovaiheen rahoituksen ja siihen yhdistettyjen tukipalvelujen avulla. Infotilaisuudessa käydään läpi perusasioita rahoituksesta sekä European Innovation Council –pilotin 1.1.2018 tuomista muutoksista instrumentteihin ja hakukäytäntöihin.

Tilaisuus on tarkoitettu rahoituksen hakua vuonna 2018 suunnitteleville yrityksille ja sitä on mahdollisuus seurata myös etäyhteydellä webcastin kautta.

Aika: 15.12.2017 klo 9-12
Paikka: Radisson Blu Seaside (Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki)

Ilmoittautuminen
Lue lisää

12.12.2017 | 00:00
Koulutuksia valtiontukisääntöihin liittyen jäsenvaltioiden toimijoille 12.-13.12.2017 Brysselissä
DG REGIO järjestää koulutuksen valtionavustuksiin ja ERI (Euroopan rakenne- ja investointirahastot) -rahastoihin liittyen. Koulutus on tarkoitettu ERI – rahastojen hallinnoinnista vastaaville viranomaisille, välittäville viranomaisille sekä tarkastuksista vastaaville. Tapahtuma on maksuton ja se järjestetään 12.-13.12. Brysselissä.

Joulukuussa 2013 tulivat voimaa uudet säännöt ja lait koskien EU:n koheesiopolitiikkaa vuosille 2014-2020. Uusi lainsäädäntö toi muutoksia edellisiin kierroksiin verrattuna. Euroopan komissio on järjestänyt useita koulutuksia kansallisille ja alueellisille toimijoille tukeakseen jäsenvaltioita uuden lainsäädännön toimeenpanossa.

Aika: 12.-13.12.2017
Paikka: Bryssel

Ilmoittautuminen

Lue lisää

14.12.2017 | 13:00
Polkuja Luovaan Eurooppaan -seminaari 14.12.2017 Helsingissä
EU:n Luova Eurooppa -ohjelman seitsenvuotisen toimikauden (2014-2020) ensimmäinen puolikas on takana. Suomen Luova Eurooppa -yhteyspiste järjestää tapahtuman, jossa pääsee tutustumaan erilaisiin hanke esimerkkeihin.

Keskustelua vetää Agma ry:n johtaja Kati Uusi-Rauva, joka myös haastattelee puhujia heidän kokemuksistaan Luova Eurooppa -ohjelmassa. Lisäksi kuullaan opetus- ja kulttuuriministeriön katsaus luovien alojen seuraavan EU-tukiohjelman valmisteluun. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja ilmoittautua voi 5.12. asti.

Aika: Torstaina 14.12.2017 klo 13.00-16.30
Paikka: Korjaamo, Elokuvasali, Töölönkatu 51, Helsinki

>Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautuminen

Lue lisää

04.12.2017 | 18:30
EU:n metsästrategian tilannekatsaus: hallinnon yhtenäistäminen ja metsien monimuotoinen rooli –tapahtuma Brysselissä 4.12.2017
Parlamentissa järjestetään EU:n metsästrategian arviointiin liittyvä tapahtuma, jossa puhujina toimivat mm. mepit Miapetra Kumpula-Natri, Ulrike Müller ja Andrzej Grzyb. Tapahtumaan toivotaan metsäalan toimijoita arvioimaan strategiaa ja tekemään ehdotuksia sen parantamiseksi.

Vuonna 2013 julkaistu EU:n metsästrategia pyrkii vastaamaan metsäsektoria kohtaaviin tulevaisuuden haasteisiin. Jäsenvaltiot sekä edustajat eri sidosryhmistä valmistelivat strategian yhdessä ja se on painottanut metsien monimuotoista ja kestävää hallinnointia. Ensi vuonna on tarkoitus aloittaa metsästrategian arviointi ja arviointiprosessin aloittamiseksi Brysselissä järjestetään erilaisia metsäaiheisia tapahtumia 4.-5.12.2017

Aika: 4.12.2017 klo 18:30 – 20:00 (Verkostoitumistilaisuus klo 20-21)
Paikka: Room 5G1, European Parliament, Bryssel

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Lue lisää

14.12.2017 | 12:00
Pk-yritysten TKI-hankkeita rahoittava Eurostars webinaari pk-yrityksille 14.12.2017
Eurostars on eurooppalainen pienten ja keskisuurten yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma. Eurostars-projekteissa vetovastuu on pk-yrityksillä, jotka luovat uutta liiketoimintaa projektien tuloksista. Matteo Fedeli, Eurostarsin projektikoordinaattori, vetää webinaaria nimeltä ”Eurostars - Helping SMEs to innovate”. Webinaarissa käsitellään mm.:

-Eurostars ohjelman esittely
-miksi Eurostarsiin olisi hyvä liittyä
-Eurostarsin menettely: hakeminen, arviointi, valvonta
-hankesuunnitelmille asetettavat kriteerit
-hankkeiden arviointi
-vinkkejä onnistumiseen

Aika: 14.12.2017 klo 12-13

Ilmoittaudu webinaariin

Lue lisää

Tapahtumakalenteri