Tapahtumakalenteri


edellinen kuukausi maaliskuu seuraava kuukausi
  ma ti ke to pe la su
09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
   

21.3.2017 | 15:00 - 19:00

The Value of Wood Forum 21.3. Brysselissä

Revolve Media järjestää kansainvälisenä metsien päivänä 21.3. MEP Paul Brannenin isännöimän tilaisuuden, jonka tarkoituksena on korostaa metsien roolia kestävän kehityksen ja biotalouden kannalta. Tapahtuman myötä käynnistetään myös #ForestCityProject, jolla pyritään edistämään EU-kansalaisten luontosuhdetta. Tapahtumassa kuullaan keynotepuheita sekä järjestetään kaksi paneelikeskustelua joista ensimmäistä isännöi MEP Brennan ja toista emännöi MEP Henna Virkkunen.


Aika: Tiistaina 21.3.2017 klo. 15:00 – 19:00
Paikka: The Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1048 Bruxelles, Belgique

Lisätietoja:
Tapahtumasivu ja rekisteröityminen


Kuukauden tapahtumat: toukokuu 2017

10.05.2017 | 09:00
eHealth 2017 −viikko järjestetään Maltalla
Vuoden 2017 eHealth-viikko järjestetään Maltalla 10.–12.5.2017. Tapahtuman järjestää Maltan terveysministeriö osana maan EU-neuvoston puheenjohtajuuskautta yhdessä komission ja Healthcare Information and Management Systems Societyn (HIMSS) kanssa.

Tapahtuman pääteemat ovat:
1) Henkilökohtaisten terveystietojen rajat ylittävä käsittely
2) Eurooppalaiset osaamisverkostot ja terveydenhuollon digitalisaatio

Rekisteröinnin on suunniteltu alkavan joulukuussa 2016.

Lisätietoja

Lue lisää

25.05.2017 | 09:00
Turismiin ja vapaa-aikaan keskittyvä tapahtuma Ateenassa toukokuussa 2017
Ateenassa järjestetään 25.-27.5.2017 neljäs kansainvälinen konferenssi teemalla ”Innovative Approaches to Tourism and Leisure: Culture, Places and Narratives in a Sustainability Context”. Tapahtuma kokoaa yhteen eri sidosryhmiä muun muassa tiedeyhteisöistä ja teollisuudesta keskustelemaan matkailusta, kulttuuriperinnöstä sekä urheilusta kestävän kehityksen viitekehyksessä.

Tilaisuus tarjoaa myös mahdollisuuden omien tieteellisten artikkeleiden julkaisuun. Hyväksytyt tekstit julkaistaan tapahtuman jälkeen Springer publications -julkaisijan toimesta. Abstraktit tulee lähettää järjestäjälle viimeistään 20.3.2017 ja kokonaiset tekstit 5.4.2017.

Tilaisuus on maksullinen.

Lisätietoja:
Linkki tapahtumaan
Rekiseröinti

Lue lisää

10.05.2017 | 09:00
eHealth-viikko 2017
Alkaa: 10.5.2017

Loppuu: 12.5.2017

Paikka: St George's Bay, St Julian's, Malta

Maltan EU Neuvoston, Euroopan Komission ja Himss Europen järjestämässä eHealth Week-tapahtumassa Maltalla 10.-12.5.2017 pääteemana on datan rooli terveydenhoidossa ja personoidun terveydenhoidon mahdollistajana. Viikon aikana puhujat ja delegaatit perehtyvät terveystietokantojen luomiseen, säilytykseen, jakamiseen ja käyttämiseen.

EU:n rahoittamat projektit, eHealth pienet ja keskisuuret yritykset sekä start-upit voivat hakea puhujiksi.

Lisätietoja:

eHealth Week 2017

Lue lisää

18.05.2017 | 09:00
EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevä keskustelutilaisuus ”Alliance on the future of Cohesion Policy in the EU” Brysselissä 18.5.2017
Euroopan alueiden komitea järjestää EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevän keskustelutilaisuuden ”Alliance on the future of Cohesion Policy in the EU” Brysselissä 18.5.2017 ilmaistakseen vahvan tukensa koheesiopolitiikan jatkamiseksi vuoden 2020 jälkeen. Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio on perinteisesti ollut EU:n keskeinen tavoite, ja koheesiopolitiikan on nähty mahdollistavan jäsenmaiden ja eurooppalaisten alueiden tasapuolisen osallistumisen unionin toimintaan. Vuonna 1986 Euroopan yhtenäisasiakirjassa määritellyn taloudellisen ja sosiaalisen koheesion tarkoituksena on vähentää eri alueiden välisiä kehityseroja ja vähiten kehittyneiden alueiden syrjäytyneisyyttä. Lissabonin sopimuksessa lisättiin koheesioon uusi osa-alue, jolloin puhutaan taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta koheesiosta. Ajatuksena on edistää koheesiopolitiikalla myös aiempaa tasapainoisempaa ja kestävämpää alueellista kehitystä.

Koheesiopolitiikka on ollut keskeisessä roolissa viime vuosikymmenten aikana mm. yhteisen talousalueen ja rahaliiton synnyssä sekä EU:n laajentumisprosessissa. Näin ollen se linkittyy läheisesti EU:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun etenkin, kun Euroopan komissio on vastikään ilmaissut epäilyksensä koheesiopolitiikan roolista ja sen tuottamasta lisäarvosta EU-tasolla tulevaisuudessa.

Tapahtuma tuo yhteen korkean tason edustajia eurooppalaisista instituutioista sekä EU:n jäsenmaista, alueilta ja kaupungeista. Rekisteröityminen tilaisuuteen on avattu - tapahtuman lopullinen ohjelma tulee saataville lähiaikoina alla olevasta linkistä.

Aika: 18.5.2017 klo. 9:00-13:00
Paikka: Euroopan alueiden komitea, Rue Belliard 101, Bryssel

Lisätietoja:
Tapahtumasivu

Rekisteröityminen

Lue lisää

04.05.2017 | 09:30
Arctic Smartness klusterityöskentelyn touhupäivä ja hanketreffit tapahtuma Pyhätunturilla 4.5.2017
Arctic Smartness -yhteistyökumppanit järjestävät 4.5.2017 klo 9:30 - 15:30 Pyhätunturin luontokeskus Naavassa Lapin aluekehittäjien ja ASE toimijoiden sekä yhteistyöhankkeiden touhupäivän ja hanketorin. Klusterityön yhtenä tavoitteena on myös koota yhteen hankkeita, joissa käytännössä toteutetaan klustereiden tavoitteiden saavuttamista.

Mukaan on kutsuttu myös eri hankkeissa toimivia tahoja esittelemään omia hankkeitaan Arctic Smartness hanketorille. Päivä alkaa Arctic Smartness yhteistyön katsauksella, jolloin päivitetään tilannetta klusterityöskentelyssä, viimeisimmät uutiset kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä ja päivitetään viimeisimmät Brysselin uutiset. Iltapäivä on varattu Arctic Smartness -hanketorille ja uusien hankeideoiden esittelylle. Ohjelma koostuu Lapissa toteutettaville kehittämishankkeille liittyen klustereiden toimialueelle.

Tilaisuus on maksuton, ASE-hanke tarjoaa kahvit, lounas omakustanteinen.

Lisätietoja:

Linkki ilmoittautumiseen ja tapahtuman ohjelma

Lue lisää

30.05.2017 | 13:00
Euroopan investointihankeportaali - alueiden ja kaupunkien hankkeiden menestyksellinen edistäminen
Alueiden Komitea järjestää 30.5.2017 Brysselissä tiedotustilaisuuden Euroopan investointihankeportaalin viimeisimmästä versiosta sekä sen uutuuksista hankkeiden vetäjille (erityisesti paikallis- ja alueviranomaisille). Tapahtumassa puhujia Euroopan komission talous- ja raha-asioiden osastolta (DG-ECFIN). Tiedotustilaisuudessa käydään läpi myös esimerkkejä siitä, miten paikalliset ja alueelliset hankkeet hyötyvät lisääntyneestä näkyvyydestä EIPP:n ansiosta.

Euroopan investointihankeportaali (EIPP) muodostaa yhdessä Euroopan investointineuvontakeskuksen kanssa Euroopan Investointiohjelman toisen pilarin, joilla tuetaan investointihankkeiden toteuttamista reaalitaloudessa antamalla teknistä apua ja tiedottamalla investointimahdollisuuksista. EIPP toimii linkkinä kansainvälisten rahoittajien, eurooppalaisten hankkeiden vetäjien sekä paikallis- ja alueviranomaisten välillä. Hyödyntämällä EIPP:n tarjoamaa näkyvyyttä, kaupungit ja alueet voivat lisätä rahoitusmahdollisuuksiaan.

Ohjelmaluonnos ja rekisteröitymislinkki lähetetään toukokuun alussa.

Lisätietoja:

Euroopan investointihankeportaali (EIPP)

Lue lisää

30.05.2017 | 15:00
Informal Baltic Sea Group (iBSG) koheesiopolitiikkaa käsittelevä seminaari: “Cohesion in the Baltic Sea Area! Fresh ideas for successful rural and urban growth” 30.5.2017 Brysselissä
Informal Baltic Sea Group (iBSG) järjestää 30.5.2017 seminaarin “Cohesion in the Baltic Sea Area! Fresh ideas for successful rural and urban growth”, joka käsittelee tulevaisuuden koheesiopolitiikkaa ja sen toteuttamista Itämeren alueella. iBSG on Itämeren alueiden Brysselin toimistojen muodostama epävirallinen verkosto, jonka tavoitteena on parantaa alueiden näkyvyyttä, vahvistaa niiden asemaa EU-tasolla sekä osallistua aktiivisesti Itämerta koskevaan keskusteluun. Verkosto seuraa aktiivisesti EU:n uuden Itämeri-strategian toimeenpanoa, kerää Itämeren-alueen toimijat yhteen keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä järjestää Itämeri-aiheisia tapahtumia.

Tilaisuuden on tarkoitus edesauttaa vuorovaikutusta parlamentin, komission, alueiden ja kaupunkien välillä sekä kartoittaa, mikä toimii nykyisessä koheesiopolitiikassa ja mitä siinä tulisi muuttaa. Keskustelua käydään seuraavien teemojen alla:
• An investment policy for regions implemented by regions
• Highlighting added value to the citizens
• Facilitating innovation
• Territorial Dimension of Cohesion Policy

Tapahtuma järjestetään Mecklenburg-Vorpommernin EU-toimistossa ja keskustelujen moderaattorina toimii MEP Jan Olbrycht. Ilmoittautuminen ja lopullinen ohjelma tapahtumaan julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja tapahtumasta voi tiedustella osoitteesta event@mv-office.eu.

Aika: 30.5.2017 klo. 15:00-18:30
Paikka: The Information Office of Mecklenburg-Vorpommern at the EU, Boulevard Saint-Michel 80, 1040 Bryssel

Lue lisää

10.05.2017 | 09:00
Alueille suunnattu tilaisuus robotiikasta
Euroopan Komissio sekä Alueiden Komitea järjestävät 10.5.2017 konferenssin älykkäästä robotiikasta Brysselissä. Konferenssin tarkoituksena on keskustella alueviranomaisten kanssa siitä, kuinka paikallinen talous ja yhteiskunta voivat hyötyä robotiikan tarjoamista palveluista. Konferenssi tuo yhteen Euroopan parhaita robotiikan ja niihin liityvien sovelluksien asiantuntijoita, ja lisäksi tilaisuudessa kuullaan menestyksekkäitä tapauksia alueellisista aloitteista. Konferenssissa käydään läpi myös rahoitusmahdollisuuksia ja tarkastellaan sitä, miten eri alueet voivat tiivistää yhteistyötään robotiikan alalla.

Ilmoittautuminen päättyy 15.4.2017.

Lisätietoja:

Ilmoittautuminen ja konferenssin ohjelma
Lue lisää

22.05.2017 | 10:00
´Health transformations´-konferenssi Helsingissä 22.5 - 23.5.2017: Terveysdatan älykkäämmän käytön vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin sekä talouteen
Aalto-yliopisto yhteistyössä Tekesin kanssa järjestävät 22.5 - 23.5.2017 Helsingissä kaksipäiväisen ´Health transformations´-konferenssin: Terveysdatan älykkäämmän käytön vaikutukset terveyteen, hyvinvointiin sekä talouteen.

Terveydenhuoltojärjestelmät monissa maissa pyrkivät hyödyntämään potilastietopankkien käyttöä esimerkiksi keräämällä, analysoimalla ja tunnistamalla hoitoketjuja, jotka johtavat potilaan kannalta parhaaseen tulokseen. Ensisijainen tavoite on rakentaa terveydenhoitojärjestelmästä tehokkaampi ja toimivampi, mutta samalla teknologiat ja yrittäjyys joita nämä uudistukset vaativat, ovat myös edistäneet uusien yritysten, innovatiivisten terveyspalveluiden ja innovaatioklustereiden nopeaa kehitystä.

Konferenssi tuo yhteen päättäjiä, tutkijoita ja johtajia ympäri Eurooppaa. Puhujina on muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri sekä Euroopan komission terveys ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (DG SANTE) pääjohtaja Xavier Prats Monné.

Lisätietoja:

Ohjelma

Rekisteröityminen

Lue lisää

28.04.2017 | 10:00
Komission Watify-kampanjan verkostoitumistapahtumia Brysselissä ja Lissabonissa: teemoina esineiden internet sekä ICT-sovellukset turismin ja kulttuurin toimialoilla
Euroopan komission Watify-kampanja kannustaa yrityksiä digitalisoitumaan sekä rohkaisee digiyrittäjyyteen. Digitaaliteknologian alan yritykset ovat mukana kampanjassa kattojärjestönsä DIGITALEUROPEn kautta. Komission rahoittamaa kampanjaa koordinoivat DIGITALEUROPE ja Deloitte yhteistyössä kansallisten ja yleiseurooppalaisten partnereiden kanssa. Kaksivuotisen kampanjan aikana järjestetään useita tilaisuuksia ympäri Eurooppaa, joissa tuodaan esille eurooppalaisten yritysten ja digiyrittäjien menestystarinoita sekä perustetaan eMentoring-ekosysteemi.

Kampanjan verkostoitumistapahtumien tavoitteena on edistää alueiden yksityisten ja julkisten sektoreiden alueiden välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä, kuten kumppanuuksia tai yhteisiä demonstraatiohankkeita esineiden internetin, ICT:n turismin tai kulttuurin toimialoilla. Rajat ylittävä yhteistyö voi auttaa hyödyntämään muun muassa synergiaetuja, voimavaroja ja infrastruktuureja ympäri Eurooppaa.

Verkostoitumistapahtumat kevään aikana:

- Ensimmäinen Watify-kampanjan verkostoitumistapahtuma järjestetään 28.4.2017 Lissabonissa. Tämän tapahtuman avainteemoja ovat muun muassa ICT-alan haasteet turismin ja kulttuurin toimialoilla, alueiden välinen ja rajat ylittävä yhteistyö sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden kahden- että monenväliset tapaamiset.

- Toinen Watify-kampanjan verkostoitumistapahtuma järjestetään yhteistyössä kehittämisyhtiöiden eurooppalaisen verkoston, EURADA:n, kanssa 15.5.2017 Brysselissä. Tapahtuman avainteemoja ovat muun muassa IoT-sovellukset, alueiden välinen ja rajat ylittävät arvoketjut. Tilaisuudessa järjestetään mm. julkisten ja yksityisten toimijoiden kahden- että monenvälisiä tapaamisia kansainvälisen yhteistyön ja hankkeiden käynnistämiseksi.

Lisätietoja:

Watify-kampanjan verkostoitumistapahtuma - ICT-sovellukset turismin ja kulttuurin toimialoilla

Watify-kampanjan verkostoitumistapahtuma - Esineiden internet

Lue lisää

02.05.2017 | 12:00
EU-erillisrahoitusseminaari Nivalassa 2.5.2017
Oulun Eteläisen ja Raahen seudun kehittämisorganisaatiot järjestävät kansainvälistymisestä kiinnostuneille PK-yrityksille ja muille toimijoille tarkoitetun EU-erillisrahoitusseminaarin Nivalassa 2.5.2017 klo 12:00 - 16:00, osoitteessa Teknologiakeskus NITEK, Iso sali, Pajatie 5, 85500 Nivala.

Rakennerahastorahoituksen lisäksi Euroopan unioni rahoittaa kansainvälisesti toteutettavia hankkeita ns. EU:n erillisohjelmien kautta. Tämä rahoitus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden aktiivisille ja osaaville toimijoille innovatiivisten hankkeiden toteuttamiseen yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Erillisohjelmahankkeet ovat yleensä budjetiltaan suurempia kuin muut EU-hankkeet, mutta hankkeiden kestoissa ei yleensä ole juuri eroa. Useimmat erillisohjelmat ovat yhden toimialan ohjelmia ja koko unionin laajuisia. Rahoitusta haetaan pääsääntöisesti suoraan Euroopan komissiolta.

Tilaisuus on maksuton. Kahvi- ja teetarjoilu.

Ennakkoilmoittautumiset pyydetään tekemään viimeistään torstaina 27.04.2017 sähköpostitse osoitteeseen sami.kaarto@nihak.fi. Tervetuloa!

Lisätietoja:

Ohjelma

Lue lisää

22.05.2017 | 10:00
Verkostoitumis- ja innovointitapahtuma Brysselissä 22.-23.5 ennakoiden Horisontti 2020-ohjelman energia-työohjelmaa vuosille 2018-2020
Niin kutsuttu ´Horisontti-verkosto´ järjestää 22.5 - 23.5.2017 kaksipäiväisen tapahtuman “Opening Energy Horizons: Getting ready for success in the new Horizon 2020 Work Programmes (2018 - 2020)´ Brysselissä. Tapahtumaa isännöi Cardiffin yliopisto ja se järjestetään yhteistyössä ERRIN:in Avoin Tiede- sekä energia- ja ilmastonmuutos-työryhmien kanssa.

Tapahtuman tarkoitus on tuoda yhteen tutkijoita ja muita asiantuntijoita energia-alalta, muodostaen uusia yhteistyötoimia lähestyvää Horisontti 2020-ohjelman energia-työohjelmaa (2018-2020) ajatellen. Paikalle toivotaan erityisesti tutkijoita ja pk-yritysten edustajia.

Tilaisuudessa osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille osaamistaan powerpoint-esitysten muodossa linkittyen scoping paperien aihealueisiin.

Tilojen kapasiteetti on 60 henkilöä, minä vuoksi etusijalla ovat Vision2020-jäsenet. Ne, jotka eivät ole Vision2020-jäseniä, saavat rekisteröityessään paikan odotuslistalta.

Lisätietoja:

Opening Energy Horizons: Getting ready for success in the new Horizon 2020 Work Programmes (2018 - 2020)

Lue lisää

24.05.2017 | 10:00
Paneelikeskustelu digitaalisesta terveydenhuollosta ja terveydenhuollon tietokannoista Brysselissä toukokuussa
London Higher Europe järjestää 24.5.2017 klo 10:00 - 13:00 Brysselissä paneelikeskustelun digitaalisesta terveydenhuollosta ja terveydenhuollon tietokannoista, osoitteessa London House, 108 Rue du Trône, Bryssel.

London Higher Europe on kolmentoista korkeakoulun yhteenliittymä Lontoossa.

Paneelin avainteemoja ovat muun muassa digitaalinen epidemiologia, työvoiman mallinnukset, henkilökohtainen lääketiede, laskennalliset mallinnukset, digitaalinen terveydenhuolto ja potilastietodata.

Tapahtuma on jaettu kahteen yhden tunnin mittaiseen interaktiiviseen paneeliin. Ensimmäinen tunti käsittelee tutkimusta ja alan johtavien tutkijoiden kokemuksia, toinen tunti taas poliittisten puitteiden analysointia ja terveydenhuollon tietokantojen haasteita ja harhaluuloja. Paneelikeskustelun jälkeen on mahdollisuus osallistua vielä verkostoitumislounaalle.

Paneelikeskustelu on tarkoitettu politiikan sidosryhmille Brysselissä, tutkijoille, korkeakoulutuksen yhteyshenkilöille sekä niille, jotka etsivät yhteistyökumppaneita digitaalisen terveydenhuollon alalta.

Ilmoittautuminen tulee lähettää osoitteeseen Jordan.hill@londonhigher.ac.uk

Lue lisää

31.05.2017 | 09:00
Cities for Food Systems Innovation and Green Jobs -workshop Brysselissä 31.5.2017
Euroopan komission tutkimus- ja innovaatiotoiminnan pääosasto järjestää tulevaisuuden urbaaniin ruoantuotantoon ja ruokatutkimukseen liittyvän työpajan 31.5.2017 Brysselissä. Tapahtuma järjestetään EU:n vihreällä viikolla (EU Green Week) 29.5.–2.6.2017, ja se on osa FOOD 2030 -aloitetta, joka keskittyy tulevaisuuden ruoantuotannon turvaamiseen sekä ruoka- ja ravintoinnovaatioiden kehittämiseen.

Koko päivän kestävässä työpajassa on tarkoitus keskustella ja vaihtaa kokemuksia kaupunkien roolista tulevaisuuden ruokajärjestelmien innovoinnissa ja vihreiden työpaikkojen luomisessa paikallisella tasolla. Tapahtumassa esitellään myös meneillään olevan ”Food in Cities” tutkimusprojektin alustavia tuloksia. Keskustelua tullaan käymään ainakin seuraavien teemojen alla:
1) Järjestelmällisen lähestymistavan omaksumisen merkitys kestävään ja terveelliseen ruoantuotantoon ja -kulutukseen urbaaneilla alueilla
2) Vihreiden työpaikkojen potentiaali
3) Tulevaisuuden tutkimus-, innovaatio- ja investointimahdollisuudet

Paikalle odotetaan erityisesti kaupunkien ja järjestöjen edustajia, tutkijoita sekä pk-yrityksiä. Rekisteröityminen tapahtumaan on avattu ja se tulee tehdä 1.5.2017 mennessä. Lisätietoja tapahtumasta, ohjelmasta ja rekisteröitymisestä löytyy alla olevista linkeistä.

Aika: 31.5.2017 klo. 9:00–16:30

Paikka: European Commission - DG Research and Innovation, Covent Garden, Place Rogier 16, 1210 Brussels (Auditorium Nowotny, 25th floor)

Lisätietoja:
Tapahtumasivu

Rekisteröityminen

FOOD 2030


Lue lisää

12.05.2017 | 09:00
Eurooppa lähelläsi: infotilaisuus EU:n rahoitusmahdollisuuksista ja kansainvälistymismahdollisuuksista Turussa toukokuussa
Europe Direct Varsinais-Suomi, Opetushallituksen kansainvälistymispalvelut, EURES kansainvälinen työnvälitys/Varsinais-Suomen TE-toimisto sekä Schuman-seura, järjestävät erityisesti kulttuuri- ja luoville aloille, kuntatoimijoille ja järjestöille suunnatun rahoitusinfon 12.5.2017 klo 09:00 - 12:00 osoitteessa Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, 20100 Turku . Tilaisuus linkittyy Turussa 10.-15.5. järjestettävään European Heritage Congressiin.

Luvassa on tietoa EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja hankkeista. Esittelyssä ovat ohjelmat Kansalaisten Eurooppa, Erasmus+ ja Luova Eurooppa sekä näihin liittyviä hankkeita. Avauspuheenvuoron pitää Minna Sirnö Taiteen edistämiskeskuksesta.

Ilmoittautumiset 5.5. mennessä osoitteeseen https://www.lyyti.fi/reg/20170512

Lisätietoja:

>Eurooppa lähelläsi: hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin ja kansainvälisyyden keinoinLue lisää

06.05.2017 | 12:00
Citizens’ Dialogue: Listening (to) Europe. Experiences and prospects of local citizens’ movements - Paneelikeskustelu
Alueiden komitea järjestää paneelikeskustelutilaisuuden 6.5.2017 klo 12:00 - 13:30 osoitteessa Alueiden komitea, rue Belliard/Belliardstraat 101, huone 52 (viides kerros).

Tilaisuudessa käydään läpi EU-kansalaisten aloitteita sekä keskustellaan aloitteiden kokemuksista ja näkemyksistä. Paneelikeskustelu on jaettu kahteen osioon, ja paneelien välissä pidetään lyhyt tauko. Paneelin aloittaa Alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula, jonka jälkeen ensimmäisessä paneelissa keskustelevat aloitteiden edustajat. Paneelikeskustelun toisessa osiossa keskustellaan taas ideoista, joilla jatketaan eteenpäin.

Tulkkaus tapahtuu hollanniksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja puolaksi.

Moderaattorina toimii Katrina Sichel Brysselistä.


Lisätietoja:

Ohjelma

Rekisteröityminen

Livestream

Lue lisää

10.05.2017 | 09:00
"Health in Cities: making it everyone's business" - Seminaari Euroopan kaupunkien ympäristötavoitteista
Alueiden komitean luonnonvarat-valiokunta (NAT) järjestää yhdessä Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimiston kanssa "Health in Cities: making it everyone's business" - seminaarin 10.5.2017 klo 9:00 - 13:00 osoitteessa Alueiden komitea, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, B-1040 Bryssel.

Seminaari tuo yhteen asiantuntijoita Maailman terveysjärjestöstä (WHO), neljä Euroopan Komission pääosastoa sekä monia korkean tason kunnallisia edustajia. Seminaarin yksi päätavoitteista on tutkia terveyden, ympäristön, ilmastonmuutoksen ja liikkuvuuden yhteisvaikutuksia sekä tarkastella sitä, miten eurooppalainen, kansallinen ja paikallinen päätöksenteko voi vaikuttaa positiivisesti Euroopan kansalaisten terveystuloksiin.

Kaupungeilla on merkittävä asema terveyden edistämisessä tulevina vuosikymmeninä kaupungistumisen myötä. Yli 72 prosenttia kaikista eurooppalaisista asuu kaupungeissa, ja tämän prosenttiosuuden odotetaan nousevan 80 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Eurooppalaiset kaupungit ovat maailman parhaita paikkoja elää ja tunnetaan erityisesti kilpailukyvystään, innovoinnista ja elämänlaadusta. Samanaikaisesti kaupungeilla on kuitenkin yhteisiä huolenaiheita, kuten ilmanlaatu, julkinen liikenne, vihreiden alueiden määrä ja sijainti, pyöräilyreittien pituudet ja monia muita haasteita, jotka vaikuttavat kansalaisten terveyteen. Osa ongelmista on kaupunkien ratkaistavissa, mutta pitkällä aikavälillä monet näistä ongelmista joudutaan ratkaisemaan yhdennetyllä lähestymistavalla, esimerkkeinä hyvät toimintatavat ja käytännöt, joita kaupunkien viranomaiset suunnittelevat ja testaavat.

Seminaari pidetään englanniksi samanaikaisella tulkkauksella, jolloin seminaaria on mahdollista seurata (sekä osallistua) ranskaksi, italiaksi, espanjaksi ja saksaksi.

Lisätietoja:

Rekisteröityminen

Lue lisää

16.05.2017 | 16:00
“The future of the Connecting Europe Facility (CEF) Transport” - Sidosryhmien konsultaatio
Alueiden komitea järjestää 16.05.2017 klo 16:00 - 18:30 “The future of the Connecting Europe Facility (CEF) Transport” - Sidosryhmien konsultaatiotilaisuuden osoitteessa Rue Van Maerlant 2, B-1040 Bryssel, huone VMA 1.

Ensimmäiset keskustelut käydään COTER-valiokunnassa (alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka) 17.05, jonka jälkeen virallinen keskustelu ja hyväksyminen on tarkoitus järjestää 28.06.2017 Komission tiloissa. Asiantuntijakuulemisen jälkeen virallinen hyväksyminen on tarkoitus antaa eteenpäin Alueiden komitean täysistunnolle 9.10 - 11.10.2017.

Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus (Connecting Europe Facility, CEF) on EU:n tärkein rahoituskanava TEN-T sektorilla (Trans-European Transport Network). CEF jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne).
CEF rahoittaa hankkeita, joilla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne ja digitaaliseen runkoverkostoon. Näin edistetään puhtaampia liikennemuotoja ja ultranopeita laajakaistayhteyksiä, helpotetaan uusiutuvan energian käyttöä Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti ja kehitetään Euroopan taloutta ympäristöystävällisempään suuntaan. Lisäksi energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta.

COTER-valiokunnan jäsen ja lausunnon esittelijä Ximo Puig I Ferrer (ES/PSE) haluaa mielellään tavata paikallis- ja alueviranomaisia sekä muita sidosryhmien edustajia, ja vaihtaa näkemyksiä annetusta lausunnosta.

Jos sinulla on CEF - positiopapereita tai kokemusta CEF - hankkeiden toteutuksesta, voit lähettää ne sähköpostilla osoitteeseen coter@cor.europa.eu

Tapahtumassa tulkkaus englanniksi, espanjaksi ja lausunnon esittelijän esittämällä kielellä.

Tapahtumaan tulee ilmoittautua viimeistään 12.05.2015 sähköpostilla osoitteeseen coter@cor.europa.eu

Lisätietoja:

>The future of the Connecting Europe Facility (CEF) TransportLue lisää

22.05.2017 | 09:00
LIFE - hakuja koskeva rahoitusinfo
31. toukokuuta järjestetään Brysselissä hakuja koskeva rahoitusinfo. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös verkottumistapahtuma, jossa on mahdollisuus tutustua potentiaalisiin projektipartnereihin. Helsingissä järjestetään kansallinen infotilaisuus 22.5 klo 09:00-16:00.

Lisätietoja:

Rahoitusinfopäivä Brysselissä

Lue lisää

10.05.2017 | 10:00
Arctic Project Clustering - tapahtuma Ruotsin Skellefteåssa toukokuussa
Interreg Botnia-Atlantica (Euroopan aluekehitysrahasto) järjestää yhdessä Pohjoinen Periferia ja Arktis - ohjelman sekä Interreg Nord and the Kolarctic CBC - ohjelman kanssa 10.5 - 11.5.2017 Ruotsin Skellefteåssa ”Arctic Project” - klusteritapahtuman. Se kokoaa yhteen projekteja ja asiantuntijoita digitaalisen terveydenhuollon, energiatehokkuuden, biotalouden ja yrittäjyyden aloilta jakamaan kokemuksia, löytämään synergioita hankkeista ja/tai asiantuntijoista sekä identifioimaan tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia.

Tapahtuman tavoitteena on levittää elävää ja integroitua tietoa laajemmalle verkostolle mahdollisen yhteistyön merkeissä arktisten sidosryhmien edustajien kanssa, sekä koota yhteen hankkeita ja projektin vetäjiä ja osoittaa näiden organisaatioiden lisäarvon tulevilla klusterihankkeilla.

NPA:n puolesta seuraavat hankkeet hankkeet ovat esillä: SECURE, Urchin, eCAP, GREBE, Circular Ocean, Creative Momentum, RemoAge ja Recruit & Retain II. Tapahtuman jälkeen mahdollisesti aloitetaan useita ristikkäisklusteriprojekteja. Lisätietoja uudesta valmisteluhankkeesta julkaistaan pian.


Lisätietoja:

>Arctic Project Clustering Event

Lue lisää

23.05.2017 | 10:00
Biotalouteen liittyvä “Boosting Bioeconomy: Market needs and scaling up” - tapahtuma Brysselissä
ERRIN Smart Cities ja Bioeconomy -työryhmät järjestävät 23.5.2017 klo 10:00 alkaen biotalouteen liittyvän tapahtuman “Boosting Bioeconomy: Market needs and scaling up” osoitteessa House of Dutch Provinces, Trierstraat 59-61, B-1040 Bryssel.

Tapahtuman tavoitteena on keskustella biotalousalan tilasta, kiinnittäen erityistä huomiota biokemikaaleihin, polymeereihin, komposiitteihin ja biomuoveihin.

Tilaisuudessa käsitellään aluksi Euroopan biotalousstrategia, iltapäivällä on tarjolla neljä työpajaa. Työpajojen aiheet ovat: biomassan lähteet biomateriaaleja varten, biokemikaalien rahoitusmahdollisuudet, uudet biokemialliset liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjujen optimointi.

Vähintään kahteen työpajaan tulee ilmoittautua myöhemmässä vaiheessa.

Lisätietoja:

Rekisteröityminen

Boosting Bioeconomy: Market needs and scaling up - Agenda

Lue lisää

29.05.2017 | 14:00
“The real impact on SMEs’ and start-ups' business models” - Webinaari datan saatavuudesta ja siirtämisestä
Euroopan komissio järjestää “The real impact on SMEs’ and start-ups' business models” - Webinaarin datan saatavuudesta ja siirtämisestä 29.5.2017 klo 14:00 - 17:00.

Euroopan komissio on ehdottanut tammikuussa 2017 toimintapoliittisia ja oikeudellisia ratkaisuja, joilla Euroopan datavetoinen talous saataisiin nousuun. Komission ehdotukset ovat osa sen toukokuussa 2015 esittämää digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Komissio haluaa puuttua tähän aiheeseen, koska EU ei nykyisin hyödynnä datapotentiaaliaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tilanteen muuttamiseksi on tarpeen puuttua perusteettomiin rajoituksiin, joilla ehkäistään datan vapaata liikkuvuutta yli rajojen, sekä useisiin oikeudellisiin epävarmuustekijöihin.

Webinaarissa esitellään useita konkreettisia esimerkkejä siitä, miten pk-yritykset ja start-upit voivat hyödyntää ja käyttää dataa, rakentaa liiketoimintamalleja sekä laajentaa liiketoimintaansa. Webinaarin aikana järjestetään myös kysely, joka antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden ottaa kantaa. Kyselyn jälkeen järjestetään keskustelutilaisuus, joka antaa kaikille osallistujille selkeämmän kuvan siitä, miten datan käyttö voi parantaa liiketoimintaa ja mitkä ovat pk-yritysten ja start-upien keskeisimmät ongelmat.

Tapahtumaan odotetaan pk-yrityksiä ja/tai start-upeja, jotka ovat sitoutuneet B2B-suhteisiin ja/tai kiinnostuneita/aktiivisia datan siirrossa ja käytössä.

Lisätietoja:

“The real impact on SMEs’ and start-ups' business models” - Webinaari datan saatavuudesta ja siirtämisestä

Lue lisää

Tapahtumakalenteri