Oulu Sote Labs –hanke valittu Regio Stars Awards –kilpailun finalistien joukkoon terveyspalveluiden nykyaikaistamista koskevassa kategoriassa – käy äänestämässä suosikkihankettasi 9. syyskuuta mennessä

30.07.2019

Euroopan komission vuotuisessa Regio Stars Awards -kilpailussa palkitaan hankkeita, joissa kehitetään huippuosaamista ja uusia lähestymistapoja aluekehityksen alalla. Tänä vuonna kilpailuun lähetettiin 199 hankehakemusta. Kategorioita on yhteensä viisi kappaletta. Suomi menestyi tänä vuonna erityisen hyvin, sillä peräti kolme suomalaista hanketta pääsi finalistien joukkoon. Pohjois-Pohjanmaan rahoittama EAKR hanke Oulu Sote Labs on finalisti kategoriassa Terveyspalveluiden nykyaikaistaminen.

Kaikkien viiden kategorian voittajat julkistetaan 9. lokakuuta Euroopan alueiden ja kuntien viikon yhteydessä. Kansalaiset voivat äänestää suosikkihankettaan sähköisesti. Eniten ääniä saanut hanke palkitaan REGIOSTARS 2019 yleisöpalkinnolla. Äänestys jatkuu 9. syyskuuta saakka. Lue lisää

Oulu Sote Labs

Oulu Sote Labs -hankkeessa on kehitetty kansainvälisesti tunnettu hyvinvoinnin ja terveydenhuollon innovaatio-, testaus ja kehitysympäristö nimeltä OuluHealth Labs. Kehitystyö on tehty yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta. OuluHealth Labs on kolmen näiden kolmen toimijan muodostama kokonaisuus. Oulu Health Labs mahdollistaa terveydenhuollon ammattilaisten hallitun osallistumisen yritysten tuotekehityksen eri vaiheisiin sekä kehitysvaiheen tuotteiden testauksen ja kokeilun aidossa tai aidon kaltaisessa toimintaympäristössä. Tuote- ja palvelukehityksessä todenmukaisilla terveydenhuollon ympäristöillä ja simulaatioympäristöillä on tärkeä rooli, sillä niissä ei tarvita raskaita lupakäytänteitä.

Hanke rahoitettiin EAKR varoista ja se toteutettiin 1.9.2014 – 30.6.2017 ja sen budjetti oli (valtio + EU) 538 242 €

Projekti ja testauspäällikkö Timo Alalääkkölä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä: ”Kokonaisuutena Oulu Sote Labs hankkeessa on onnistuttu luomaan puitteet innovaatio-, testaus- ja kehitystoiminnalle hankkeen toteuttajien organisaatioissa. Kukin toimija on kokenut hankkeessa aloitetun toiminnan merkittävänä ja päättänyt jatkaa toimintaa hankerahoituksen päätyttyä”.

Tärkeimmät kohderyhmät eli yritykset ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet tyytyväisiä parantuneisiin tuotekehitykseen ja ideanjalostukseen liittyviin yhteistyömahdollisuuksiin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Yritykset ovat saaneet jo hankkeen aikana arvokasta palautetta ja referenssejä terveydenhuollon ammattilaisilta tuotekehityksensä vauhdittamiseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet ideoitaan eteenpäin ja innovaatiokulttuuria on konkreettisesti toteutettu julkisessa terveydenhuollossa. Kaiken kaikkiaan hankkeessa aloitettu toiminta tulee tuottamaan parempia terveyspalveluita kansalaisille tulevaisuudessa”.

Lisätietoa:

Kehitysjohtaja Tiina Rajala puh. 040685 4033

Testauspäällikkö, hankkeen projektikoordinaattori Timo Alalääkkölä puh. 040-561 4390


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012