Euroopan unionin asetus ulkomaisten sijoitusten seurannasta astui voimaan 10. huhtikuuta

15.04.2019

EU:n uudet ulkomaisten sijoitusten seurantapuitteet tulivat voimaan 10. huhtikuuta. Uusilla puitteilla pyritään suojaamaan Euroopan turvallisuutta ja yleistä järjestystä unioniin tulevien ulkomaisten sijoitusten osalta. Uudistuksen taustalla on Euroopan komission vuonna 2017 esittelemä ehdotus, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 19. maaliskuuta 2019. OECD:n mukaan EU:lla on eräs maailman avoimimmista investointijärjestelmistä, ja näin ollen EU on erittäin merkittävä kohde ulkomaisille sijoituksille. Kolmansien maiden ulkomaisten suorien sijoitusten kanta EU:ssa oli esimerkiksi vuoden 2017 lopussa 6295 miljardia euroa.

Osana uusia seurantapuitteita luodaan muun muassa jäsenvaltioiden ja komission välinen yhteistyöjärjestelmä tietojen vaihtamista varten, esimerkiksi tiettyjen huolta herättävien sijoituksien osalta. Lisäksi seurantapuitteet antavat komissiolle mahdollisuuden antaa lausuntoja, mikäli jokin sijoitus uhkaa usean jäsenvaltion turvallisuutta tai yleistä järjestystä tai jos jokin sijoitus voisi vaikuttaa koko EU:n kannalta tärkeisiin hankkeisiin tai ohjelmiin. Sijoitusten seurantaa liittyvää kansainvälisen tason yhteistyötä niin ikään edistetään. Lopuksi jäsenvaltioille, jotka haluavat säilyttää tai ottaa käyttöön seurantajärjestelmän kansallisella tasolla, asetetaan tiettyjä vaatimuksia seurantajärjestelmiensä osalta.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mahdollisista kansallisista sijoitusten seurantajärjestelmistä 10.4. eteenpäin. Kaikilta osin uutta asetusta aletaan soveltaa 11. lokakuuta 2020 lähtien, jota edeltää 18 kuukauden aikaikkuna, jonka sisällä jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat tarvittavat toimenpiteet asetuksen soveltamista varten. Tietojenvaihtoa varten perustettava yhteistyöjärjestelmä kuuluu esimerkiksi olennaisena osana näihin toimenpiteisiin.  

Lisätietoa:

Euroopan komission lehdistötiedote aiheesta

Komission yhteyshenkilöt:

Daniel Rosario, daniel.rosario@ec.europa.eu, +32 2 295 61 85

Kinga Malinowska, kinga.malinowska@ec.europa.eu, +32 2 295 13 83


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012