Komissio tukee tekoälyteknologiaa uudella suunnitelmalla

18.12.2018

Euroopan komissio esitteli 7. joulukuuta uuden koordinoidun suunnitelman tekoälyn kehittämiseen Euroopassa. Suunnitelma on osa aiemmin tänä vuonna hyväksyttyä tekoälystrategiaa. Uusi suunnitelma keskittyy etenkin neljään tavoitteeseen, joita ovat:

Investointien koordinointia pyritään tehostamaan niin, että tekoälytutkimukseen ja –innovointiin saadaan suunnattua vähintään 20 miljardin euron verran julkisia ja yksityisiä investointeja vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on yli 20 miljardin euron edestä alan investointeja vuosittain seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Tekoälyosaamista komissio tukee muun muassa apurahoilla, joita voidaan myöntää alan korkeakoulututkintoihin. Lisäksi suunnitelman mukainen kehitys tulee näkymään eurooppalaisten elämässä siten, että datan jakamista EU-maiden rajojen yli pyritään sujuvoittamaan uusien eurooppalaisten data-avaruuksien avulla.

Lisätietoja


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012