Komissio esitti työohjelmansa vuodelle 2019

29.10.2018

Euroopan komissio esitti 23. päivä lokakuuta työohjelmansa tulevalle vuodelle 2019, asettaen työskentelylle kolme pääasiallista prioriteettia:

  1. Saavuttaa nopeassa aikataulussa sopu koskien jo esitettyjä lainsäädäntöehdotuksia kymmenen poliittisen prioriteetin suunnitelman toteutumiseksi;
  2. Ottaa käsittelyyn vain rajallinen määrä uusia aloitteita jo tiedossa olevien haasteiden ratkaisemiseksi;
  3. Esittää useita aloitteita koskien tulevaisuuden 27 valtion unionia, tarkoituksenaan vahvistaa perustuksia yhtenäiselle, suvereenille ja vahvalle Euroopalle.

Vuoden 2019 työohjelmassa komissio tulee keskittymään vain viiteentoista uuteen aloitteeseen ja kymmeneen sääntelyn kuntotarkastukseen. Tällä tavoin komissio pyrkii käymään läpi olemassa olevaa lainsäädäntöä ja varmistamaan sen tarkoituksenmukaisuuden sekä sopivuuden myös jatkossa. Tulosten varmistamiseksi työohjelmaan on listattu 45 lainsäädännön prioriteettien yhteisjulistuksen alaisuudessa vireillä olevaa prioriteettiehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi ennen keväällä järjestettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Lisäksi komissio ehdottaa yhteensä 17 lakialoitteen tai voimassaolevan lain kumoamista. Tähän mennessä Junckerin komissio on jo esittänyt kaikki tarvittavat lainsäädäntöehdotukset kymmenen prioriteetin suunnitelman toteutumiseksi. Noin puolessa kaikista komission lainsäädäntöehdotuksista on päästy sopuun Euroopan parlamentin sekä neuvoston kanssa, ja viidesosa ehdotuksista etenee jo hyvää vauhtia lainsäädännössä.

 

Ohjelmassa on tuottaa koordinoitu suunnitelma Euroopan tekoälyn kehitystä koskien, toimintasuunnitelma koskien disinformaatiota ja suositus eurooppalaisen terveystietorekisterin perustamisesta. Lisäksi komissio pyrkii ratkaisemaan sisämarkkinoiden jäljellä olevia esteitä, ilmastonmuutosta koskevia haasteita ja saattamaan päätökseen energiaunionipaketin, jonka osana myös on määrä tuottaa pitkäaikainen strategia kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja akkujen tulevaisuutta koskeva toimintasuunnitelma.

Komission on myös määrä tuottaa keskusteluasiakirja, jonka aiheena on kestävän ja reilun Euroopan turvaaminen tulevaisuuden sukupolville – kuinka varmistaa, että 27 valtion unioni mahdollistaa optimistisen kuvan huomisesta jokaiselle eurooppalaiselle.

 

Työohjelman avulla pyritään parempaan säännöstelyyn. Komissio pyrkii julkistamillaan muutosehdotuksilla tehostamaan EU:n päätöksentekoa keskittämällä rajalliset resurssinsa pienempään määrään toimintoja. Tämän on myös määrä tehostaa Euroopan unionin kykyä aikaansaada tuloksia poliittisten tavoitteiden ja prioriteettien mukaisesti. Lisäksi komissio tulee helpottamaan kansallisten parlamenttien osallistumista EU:n päätösluonnostelujen valmisteluun, sekä arvioimaan, kuinka kerätä ja raportoida paremmin paikallisten sekä alueellisten viranomaisten näkemyksiä julkisissa kuulemisissa.

EU:n sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa komission REFIT-ohjelma on myös määrä muotoilla uudelleen paikallisten ja alueellisten viranomaisten roolin laajentamiseksi sekä myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden huomioimiseksi sen nykyisen tehtävän lisäksi.

Lue lisää:
Komission työohjelma 2019


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012