VentureEU: 2,1 miljardin euron EU:n tukemat pääomasijoitukset innovatiivisiin startup-yrityksiin

27.04.2018

EU-komissio ja Euroopan investointirahasto julkaisivat 10. huhtikuuta VentureEU-nimisen rahoitusohjelman, jonka tarkoitus on lisätä innovatiivisten start-up ja kasvuyritysten rahoitusta ympäri Eurooppaa.

VentureEU:ta toteuttamaan on valittu kuusi rahastoa, joita EU tukee yhteensä 410 miljoonalla eurolla. Rahastojen tavoitteena on kerätä jopa 2,1 miljardin euron edestä julkista ja yksityistä rahoitusta, jonka taas uskotaan houkuttelevan 6,5 miljardin euron edestä uusia sijoituksia innovatiivisille start-up ja kasvuyrityksille. Tämä on erittäin merkittävä aloite, koska se jopa tuplaisi nykyisen tarjolla olevan riskirahoituksen määrän.

Euroopassa on valtava määrä taitoa, maailmanluokan tutkijoita ja lahjakkaita yrittäjiä mutta tämän henkisen pääoman muuntaminen kaupallisiksi onnistumistarinoiksi vaatii sitä, että riskirahoituksen saanti innovaatioille on jatkossa helpompaa. Pääomasijoitusmarkkinat ovat Euroopassa  selvästi alikehittyneet; vuonna 2016 riskirahoittajat sijoittivat EU:ssa noin 6,5 miljardia euroa, kun taas USA:ssa vastaava luku oli 39,4 miljardia euroa. Lisäksi riskipääomarahastot ovat Euroopassa liian pieniä – keskimäärin 56 miljoonaa euroa verrattuna 156 miljoonaan euroon USA:ssa. Tämän vuoksi nämä yritykset siirtyvät ympäristöön, jossa niillä on paremmat mahdollisuudet kasvaa nopeasti.

Valitut kuusi rahastoa sijoittavat varoja useaan pienempään rahastoon, ja niistä jokainen kattaa hankkeita ainakin neljässä EU-maassa. Nämä pienemmät rahastot puolestaan auttavat rahoittamaan pk-yrityksiä ja midcap-yrityksiä monilla eri aloilla.Lisätietoja:
EU-komission tiedote


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012