Eurooppalaiset kansalaisaloitteet osallistaneet jo yhdeksän miljoonaa kansalaista

22.03.2018

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön vuonna 2012, jonka jälkeen noin 9 miljoonaa kansalaista kaikista 28 jäsenvaltiosta on antanut tukensa jollekin aloitteelle. Tähän mennessä miljoonan allekirjoituksen aloitteita on yhteensä neljä kappaletta, joista kolmelle Euroopan komissio on luvannut jatkotoimia. Komissio antoi 28.3.2018 toisen kertomuksensa eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan asetuksen soveltamisesta.

Komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan yhdeksän miljoonan ihmisen ilmaisema tuki eurooppalaisille kansalaisaloitteille kuuden viime vuoden aikana osoittaa, että tämä väline lisää kansalliset rajat ylittävää osallistumista sekä keskustelua, ja vaikuttaa konkreettisesti EU:n politiikkoihin. Hän lisää, että asiassa on kuitenkin mentävä pidemmälle. Komissio on hiljattain ehdottanut uudistuksia, joilla helpotetaan kansalaisaloitteiden käynnistämistä ja niiden tukemista. Vaikutuskanava tultaisiin lisäksi avaamaan jo 16-vuotiaille.

Rekisteröitäväksi hyväksyttyjen aloitteiden määrä on kasvanut huomattavasti, sillä välinettä on paranneltu kolmen viime vuoden aikana muilla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla. Aloitteisiin on suhtauduttu aiempaa poliittisemmin, ja kaikki aloitteiden rekisteröintipyynnöt on esitelty komission kollegioille. Joissain tapauksissa aloitteita on rekisteröity myös osittain. Huhtikuusta 2015 alkaen toimitetuista ehdotuksista rekisteröitiin noin 90 prosenttia, kun aiempien kolmen vuoden aikana toimitetuista ehdotuksista rekisteröitiin vain 60 prosenttia.

Komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa kansalaisaloiteasetuksesta maaliskuussa 2015, jonka jälkeen käynnistettiin tarkastelu, jossa pohdittiin parannuksia aloitteen vaikuttavuuteen. Tarkastelun yhteydessä järjestettiin lisäksi avoin kuuleminen. Komissio ehdotti tämän seurauksena 13.9.2017 uutta asetusta, joka on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyssä. Uudella asetuksella halutaan tuoda eurooppalainen kansalaisaloite useampien ulottuville ja tehdä sen käytöstä helpompaa. Komissio toivoo, että asetus hyväksytään vuoden 2018 loppuun mennessä, jotta se voi tulla voimaan tammikuussa 2020. Ehdotuksista keskustellaan sidosryhmien kanssa Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivänä, jonka Euroopan talous- ja sosiaalikomitea järjestää 10.4.2018.

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012