Tulevan monivuotisen rahoituskehyksen suunnittelu: EU parlamentti esittää jäsenmaiden maksuosuudeksi 1,3 % BKT:stä

29.03.2018

EU parlamentti osoitti 14. maaliskuuta pidetyssä äänestyksessä tukensa EU budjetin korotukselle nykyisestä yhdestä prosentista 1,3 %:in BKT:stä. Korotuksen tarkoituksena olisi rahoittaa EU:n uusia prioriteetteja sekä kehittää maatalous- ja koheesiopolitiikkaa. Parlamentti esittää myös unionille uusia tulonlähteitä BKT-pohjaisen ’jäsenmaksun’ ohelle. EU:n omia varoja koskevat esitykset tukeutuvat viime vuonna julkaistuun aihetta käsittelevän korkean tason työryhmän tekemään raporttiin.

Parlamentin kanta käy ilmi kahdesta äänestyksen yhteydessä hyväksytystä raportista. Toinen on parlamentin visio tulevaisuuden monivuotisesta rahoituskehyksestä. Toisessa taas käsitellään tapoja, joilla EU voisi hankkia varoja jäsenmaiden maksaman vuosittaisen kontribuution lisäksi. Nykyisen pääosin mm. tullimaksujen ja ALV:n kautta hankittavien omien varojen lisäksi parlamentti esittää mm. taloudellista transaktioveroa (Financial Transaction Tax), monikansallisten yritysten verotusta ja hiilitasausmaksua EU:n rajoilla.

Päivää ennen äänestystä budjettikomissaari Oettinger kertoi mepeille 1,3 % -ehdotuksen olevan liian kunnianhimoinen. Komission omat kaavailut liikkuvat tällä hetkellä 1,1-1,2 % välillä. Komissaari myös muistutti, että tällä hetkellä 80 % EU budjetista on korvamerkitty maatalous- ja koheesiopolitiikalle. Uudessa MFF:ssä näiden osuus voisi olla noin 60 %. Tämä mahdollistaisi uusien prioriteettien (kuten turvallisuuden ja rajavalvonnan) rahoittamisen, korotukset ERASMUS-ohjelman rahoitukseen ja lisäpanostukset tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitukseen.

Komission tavoitteena on julkaista oma esityksensä tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 2.5. Ohjelmia koskevat lainsäädäntöpaketit komissio julkistaa 29.5 alkaen. Tällöin odotetaan mm. Euroopan Aluekehitysrahastoa koskevaa lainsäädäntöehdotusta.

Komission korkea-arvoiset edustajat ovat kokouksissaan Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa vahvistaneet, että komissio tavoittelee koheesiopolitiikan jatkumista kaikilla EU:n alueilla. Rahoituksen tasosta on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa tarkemmin.

Lisätietoja:

Parlamentin tiedote

Omia varoja koskeva korkean tason työryhmän raportti


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012