Suomalainen Pirita Lindholm on nimitetty ERRIN-verkoston uudeksi johtajaksi syyskuussa

13.12.2017

ERRIN-verkoston (European regions research network) tuoreella johtajalla, tamperelaisella Pirita Lindholmilla on takanaan jo yli 15 vuoden kokemus eri organisaatioissa työskentelystä Brysselissä. Ensiksi Pirita sai Brysselistä Kuntaliiton toimistosta kuusi kuukautta kestäneen pestin, jonka aikana Pirita seurasi aktiivisesti EU:n ympäristöpolitiikkaa. Työjakson päätyttyä Pirita kuitenkin innostui Brysselin inspiroivasta työympäristöstä siinä määrin, että päätyi jatkamaan uraansa Euroopan kuntaliitossa (CEMR).

Ennen ERRIN:n palvelukseen siirtymistä Pirita työskenteli Climate Alliance-verkoston johtotehtävissä ilmasto-, energia ja rahoitusasioissa, sekä Komission 'Covenant of Mayors' aloitteen parissa. Lisäksi Pirita on toiminut asiantuntijatehtävissä Komission Horisontti 2020-rahoitusohjelman energiaohjelman neuvoa-antavassa ryhmässä (Advisory Group on Energy/AGE) vuosien 2013 ja 2016 välisen ajan, ja on siten ollut aktiivisesti mukana tutkimus ja innovaatiopolitiikan kehittämisessä.

Dynaaminen ERRIN-verkosto on laajentunut merkittävästi viime vuosien aikana ja edustaa tällä hetkellä yli 130 aluetason toimijaa. Pirita pyrkii edistämään ERRIN-verkoston toiminnan kehittämistä ja etenkin verkoston jäsenten tukeminen eri tutkimus- ja innovaatioteemojen puitteissa, verkoston selkeämpi profiloituminen ja sen tunnettavuuden lisääminen ovat edelleen tärkeitä kehityskohteita.

Pirita toteaa tulevan vuoden tuovan mukanaan verkoston tulevaisuuden kannalta merkittäviä haasteita ja isoja linjanvetoja. Piritan korostaa alueiden tärkeyttä etenkin vaikuttamisessa tulevan rahoituskehyksen MFF:n (Multiannual Financial Framework) ja uuden FP9-tutkimusohjelman muovaamiseen.

ERRIN :n syksyn merkittäviin tapahtumiin kuului myös marraskuussa järjestetty hankevalmisteluviikko, jota silmällä pitäen Pirita haluaisi parantaa edelleen esimerkiksi ERRIN-jäsenistön verkostoitumismahdollisuuksia ja projektien kehittämistyötä.
 

Lisätietoja:

Tiedote ERRIN:n verkkosivuilla

 


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012