Komissio ja Euroopan investointipankki ovat lanseeranneet investointineuvontaa kaupungeille tarjoavan URBIS-verkkoalustan

13.12.2017

Komission ja Euroopan investointipankin yhteistyössä Urban Agenda:ssa asetettuja tavoitteita silmällä pitäen kehitetty URBIS (urban investment advisory support) on osa European Investment Advisory Hub (EIAH) -tukipalvelua. URBIS:in tarkoituksena on neuvoa Euroopan kaupunkien viranomaistahoja kaupunkien projekti-investointien ja erilaisten ohjelmien kehittämisessä, ja helpottaa eri rahoitusmallien hyödyntämistä. Muut neuvontaa tarjoavat ohjelmat, kuten JASPERS, ELENA ja fi-compass jatkavat myös toimintaansa aiempaan tapaan. URBIS:in neuvontapalvelut koostuvat seuraavasta kolmesta osiosta:

1.) Viranomaisten tietoisuuden lisääminen nykyisistä käytössä olevista instrumenteista, ohjelmista ja palveluista.

2.) Räätälöityjen teknisten ja taloudellisten neuvojen tarjoaminen kaupungeille.

3.) Innovatiivisten mallien etsiminen kaupunkien investointien rahoittamiseksi.

Tietoisuuden lisäämisessä pääasiallisena kanavana säilyy 'One-Stop-Shop for Cities'- sivusto. Verkkosivuja tullaan kuitenkin kehittämään ja sivuille lisätään opas rahoituksen hakemisesta. Räätälöityjen neuvojen tarjoaminen pitää sisällään esimerkiksi kaupunkien valmiiden projekti-ideoiden analysointia ja investointien priorisointia. Innovatiivisempien rahoitusmallien käyttöä pyritään puolestaan tukemaan neuvomalla kaupunkeja mahdollisuuksista yhdistää eri rahoitusohjelmista saatavaa rahoitusta ja kehittämällä kunnan velkataakkaa purkavia investointeja.

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kaupungit voivat hakea tukea URBIS:ista. URBIS tähtää projektien eri vaiheissa olevien ja erilaisiin projekteihin investoivien kaupunkien mahdollisimman tasapuoliseen tukemiseen. URBIS:ista neuvoja saadakseen kaupungin on pyydettävä nimenomaan kaupunki-investointeihin liittyvää neuvontaa, ja kaupungin investointien on oltava kestäviä, ja mieluiten myös ympäristöystävällisiä, sekä sosiaaliset tekijät huomioivia. URBIS:ista haettava neuvonta on tarkoitettu kohdennettavaksi kaupungin viranomaisille. Tarkemmat ohjeet neuvonnan hakemisesta ja lista tuensaannin kriteereistä ovat saatavilla URBIS :in verkkosivuilla. Tukea voi hakea täyttämällä URBIS :n sivuilta löytyvän lomakkeen.

Lisätietoja:

URBIS:n verkkosivut

Hakulomake URBIS:in verkkosivuilla


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012