Eurooppa liikkeellä: Kohti puhtaampaa, kilpailukykyisempää ja toimivampaa eurooppalaista liikkuvuutta

06.06.2017

Euroopan komissio on juuri käynnistänyt toimet Euroopan liikenteen ja liikkuvuuden uudistamiseksi. Uudistusten tavoitteena on taata liikennealan kilpailukyky Euroopassa sekä varmistaa sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtyminen kohti puhtaan energian liikenneratkaisuja ja digitalisaatiota. Yksistään liikkuvuuteen liittyvät tehtävät työllistävät Euroopassa yli 11 miljoonaa ihmistä. Toimien aloittamisen taustalla on heinäkuussa 2016 hyväksytty vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia, jossa kaavaillut toimenpiteet laitetaan nyt käytäntöön.

Komission energiaunionista vastaava varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin mukaan liikenteen maailma on muuttumassa perusteellisesti, minkä vuoksi Euroopan on näytettävä tietä tulevaisuuden liikkuvuusratkaisujen kehittämisessä. Liikenteestä vastaava komissaari Violeta Bulc painotti myös EU:n ainutlaatuista mahdollisuutta johtaa tieliikenteen uudistamista myös unionin rajojen ulkopuolella. Luomalla perustan mm. standardoiduille digitaalisille tieliikenneratkaisuille sekä valvottavissa oleville markkinasäännöille EU voi olla eturintamassa muovaamassa tulevaisuuden liikkuvuutta. Erityisesti uudistustyössä tulee keskittyä komissaarin mukaan liikenteestä johtuvien yhteiskunnallisten ja taloudellisten kustannusten vähentämiseen luomalla yhteisiä normeja ja rajat ylittäviä palveluja, jotta multimodaalisesta matkustamisesta tulisi todellisuutta kaikkialla Euroopassa.

Saavuttaakseen nämä tavoitteet komissio hyväksyi 31.5.2017 pitkän aikavälin strategian, jolla se pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin tukemalla älykkään, sosiaalisesti oikeudenmukaisen sekä kilpailukykyisen liikkuvuuden kehittämistä vuoden 2025 jälkeiselle ajalle. ”Eurooppa liikkeellä” nimellä kulkeva ohjelma on laaja-alainen joukko aloitteita, joilla pyritään liikenneturvallisuuden parantamiseen, reilumpiin tienkäyttömaksuihin sekä vähentämään liikenteestä johtuvia hiilidioksidipäästöjä, ilmansaasteita ja ruuhkia. Lisäksi työmarkkinoiden toimivuuden kannalta aloitteet pyrkivät purkamaan tarpeetonta byrokratiaa, torjumaan harmaan talouden eri ilmenemismuotoja sekä parantamaan liikennealan työntekijöiden työoloja. Uudistukset pyritään toteuttamaan kohdennetuilla tukitoimilla kuten infrastruktuuri-investoinneilla sekä tutkimus ja innovaatiotoimintaa tukemalla. Pitkällä aikavälillä uudistusten odotetaan edistävän kasvua ja investointeja sekä työpaikkojen luontia Euroopassa, jonka lisäksi Eurooppa siirtyisi askeleen kohti vähäpäästöisempää liikennettä. Komissio pyrkii toimillaan näin ollen hyödyntämään jo käynnissä olevia sekä tulevaisuuden muutoksia omien tavoitteidensa mukaisesti ja luomaan näin ollen uutta eurooppalaista lisäarvoa.

Ensimmäisenä toimenaan komissio julkaisi kahdeksan lainsäädäntöaloitteen sarjan, joka koskee nimenomaan tieliikennettä. Tieliikenne tuottaa lähes 1/5 Euroopan kasvihuonekaasupäästöistä ja työllistää myös yli 5 miljoonaa ihmistä. Erityisesti julkaistuilla aloitteilla pyritään parantamaan eurooppalaisen tavaraliikenteen toimivuutta tehostamalla valvontaa, torjumalla alan harmaata taloutta, keventämällä yritysten hallinnollista taakkaa sekä selkeyttämällä jo olemassa olevia säädöksiä. Lisäksi komissio pyrkii edistämään ylirajaisia saumattomia liikkuvuusratkaisuja yhdenmukaistamalla tiemaksujärjestelmiä sekä integroimalla joukkoliikennepalveluiden tietoja. Seuraavien 12 kuukauden aikana komission odotetaan täydentävän jo julkaistuja aloitteita mm. vuoden 2020 jälkeisiä päästönormeja koskevilla aloitteilla.

 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote

Euroopaa liikkeellä: yleiskatsaus

Eurooppa liikkeellä: kysymyksiä ja vastauksia

Komission aloitteet


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012