Euroopan komission talvipaketti julkaistu: maaraportti Suomelle

26.02.2020

Euroopan komissio on julkaissut maaraportit EU:n jäsenmaille, joissa analysoidaan maiden sosioekonomisia haasteita. Analyysit ovat noudattaneet viime joulukuussa esitettyä vuotuisen kestävän kasvun strategiaa, eli painopiste on ollut kestävässä kilpailukyvyssä. Lisäksi raportteihin sisältyy erityinen analyysi ympäristökestävyyteen liittyvistä kysymyksistä. Maaraporteissa esitellään tärkeimmät investointitarpeet esimerkiksi energia- ja liikennealoilla, jotta jäsenvaltioiden politiikkatoimia voidaan ohjata EU-tasolla painopisteiden mukaisesti.

Suomi sijoittuu hyvin EU-vertailuissa. Suomi on esimerkiksi yksi EU:n edistyneimmistä talouksista ja edelläkävijä digitaaliteknologiassa. Lisäksi Suomi on saavuttamassa vuoden 2020 ilmastotavoitteet, mutta hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2035 vaatii lisätoimenpiteitä. Maaraportin mukaan esimerkiksi turpeen tuottamisen asteittainen lopettaminen voisi edistää Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius. Komission mukaan hiilineutraaliin energiantuotantoon siirtyminen vaikuttaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueisiin. Energiaintensiivisten alojen, kuten teollisuus- ja liikennesektorin siirtyminen hiilivapaaksi on tässä suhteessa myös keskeinen tavoite.

Lisäksi maaraportin mukaan Suomella on edessään rakenteellisia haasteita. Kutistuvan ja ikääntyvän työvoiman odotetaan vaikuttavan Suomen kasvupotentiaaliin, sekä julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. Pitkän aikavälin kasvupotentiaalia voitaisiin vahvistaa kohdentamalla investointeja esimerkiksi tutkimukseen ja innovointiin, vähähiilisyyteen sekä energiasiirtymään. Rakenteelliset tekijät saattavat kuitenkin hidastaa investointeja. Komission mukaan investointien esteenä voi olla esimerkiksi ammattitaitoisten henkilöstön puute muun muassa tieto- ja viestintäpalveluissa.

Lisätietoja:
Tiedonanto: Kestävä kilpailukyky talouspolitiikan EU-ohjausjakson talvipaketin keskiössä
Komission maaraportti Suomelle: työllisyysastetta parannettava, rakenneuudistukset toteutettava
Komission nettisivut: Suomen maaraportti


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012