Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 20.6.2017

ESIR-rahasto tukee maahanmuuttajien työllistymistä Suomessa

Euroopan investointirahasto EIF sijoittaa Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tuella 10 miljoonaa euroa maahanmuuttajien työllistymistä tukevaan kokeiluun Suomessa, jonka tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa 3 vuoden aikana. Lisäksi työnantajia pyritään auttamaan osaavan työvoiman löytämisessä ja rekrytoimisessa. Maahanmuuttajien työttömyys on ollut jo vuosien ajan noin 2,5 kertaista kantaväestöön verrattuna, jonka lisäksi siirtymäaika työmarkkinoille on ollut pitkä. Kokeilussa työllistymistä nopeutetaan räätälöimällä kotouttamiskoulutusta työpaikan tarpeisiin sekä järjestämällä sitä itse työpaikoilla. Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan: ´Hanke on ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja seuraamme sen vaikuttavuutta tarkasti, koska se voi toimia mallina muille.´

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa kokeilussa maahanmuuttajia työllistetään yksityisellä pääomalla hyödyntämällä vaikuttavuusinvestointien tulosperusteista rahoitussopimusta eli nk. SIB-mallia (Social Impact Bond), jossa sijoittajat rahoittavat toiminnan ja kantavat myös taloudellisen riskin. Mallissa Julkinen sektori maksaa vain todennetuista tuloksista eli tässä tapauksessa maahanmuuttajan työllistymisestä, jonka vuoksi tavoitteiden ja tulosten tulee olla mitattavissa. SIB-malli on lähtöisin Isosta-Britanniasta ja sitä on hyödynnetty aiemmin mm. lasten huostaanottojen ehkäisyssä, vapautuvien vankien tukemisessa kuin vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämisessä. Sitran vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykön mukaan: ´Muun kuin työperäisen maahanmuuton valtiolle aiheutuvia kustannuksia on mahdollista hillitä kokeilemalla uudenlaisia toiminta- ja rahoitusmalleja. Vaikuttavuusinvestoimisen SIB-malli on työkalu, joka mahdollistaa yksityisen pääoman hyödyntämisen toimintaan, johon julkisella sektorilla ei riitä varoja.´

EIF ja hankehallinnoija Epiqus Oy allekirjoittivat juuri sopimuksen, jonka puitteissa kokeiluun on kerätty jo 13,5 miljoonan euron varat. Tämä on suurin SIB-rahastolle kerätty pääoma Euroopassa. Työllistämishankkeeseen osallistuu yrityksiä aloilta, joilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa kuten teollisuuden, rakennus-, kaupan ja palvelualoilta. Tällä hetkellä Suomen alueista mukana ovat Uusimaa ja Varsinais-Suomi, mutta kokeilua laajennetaan tarpeen mukaan alueille, joilla on työvoimapulaa.

Lisätietoja:

Komission tiedonanto

Vaikuttavuusinvestoiminen